Kdy a jak dlouho lze počítat s podporou v nezaměstnanosti

koruna

Podpora v nezaměstnanosti je jednou z nejznámějších státních podpor. Tuto dávku od státu dostanete v případě, kdy ztratíte své dosavadní pracovní místo. Nelze s ní však počítat automaticky. Kdy ji lze čerpat? A kdy vám nárok nevznikne?

Podmínky vzniku nároku na podporu v nezaměstnanosti

Osoba, která žádá o podporu v nezaměstnanosti musí mát bydliště na území ČR. Dále musí být evidovaná jako uchazeč na Úřadu práce v místě jeho trvalého bydliště. O podporu se pak žádá na příslušné pobočce ÚP. Důležitou podmínkou je také to, že v období dvou let před zařazením do evidence ÚP musí mít uchazeč splněnou účast na důchodovém pojištění. Tato účast musí být minimálně 12ti měsíční. Rok tedy musíte být zaměstnáni nebo být OSVČ a být účastni na důchodovém pojištění. Do doby, kdy máte mít účast na pojištění, se však může započítat také náhradní doba. Sem patří například péče o dítě do 4 let, pobírání invalidního důchodu 3. stupně, osobní péče o fyzickou osobu atd.

Jak dlouho budete pobírat podporu?

První je dobré říci, že podpora v nezaměstnanosti se pobírá až od doby, kdy vyčerpáte (pokud tedy máte) odstupné z bývalého zaměstnání. To znamená, že dostanete-li odstupné ve výši výdělků za 2 měsíce, pak lze pobírat podporu až za dva měsíce. Dále jsou pravidla pro pobírání podpory v nezaměstnanosti následující. Je-li vám do 50 let, pak budete pobírat podporu 5 měsíců. Je-li vám od 50 do 55 let, můžete počítat s podporou od státu po dobu 8 měsíců. Jste-li pak starší, týká se vás podpora v délce 11 měsíců.

Kolik budete na podpoře pobírat?

Výše podpory v nezaměstnanosti se odvíjí od vašeho předchozího výdělku. První dva měsíce vám náleží 65 % z předchozího průměrného měsíčního výdělku. Další dva měsíce pak již jen 50 % a zbylou dobu pak 45 %. Pozor však na případy, kdy dáte výpověď sami, či když rozvážete pracovní poměr dohodou. Poté vám po celou dobu, kdy máte pobírat podporu v nezaměstnanosti, náleží jen 45 % předchozího průměrného měsíčního výdělku.

Náhledové foto: Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.