Kdo z manželů daní příjmy z nájmu? Daňové přiznání jako nutnost

Daně

Pokud manželé pronajímají nemovitost, určitě je dobré podívat se, jak se dané prostředky daní. Který z manželů je povinen obnos zdanit? Kdo musí podávat daňové přiznání?

Pronájem bytu? Vždy je nutné daňové přiznání!

Vůbec nezáleží na tom, zda je daný pronajímatel podnikatel či zaměstnanec, vždy musí podávat samostatně daňové přiznání, a to za všechny své příjmy. Nikoli jen tedy za příjmy z nájmu. Pokud vám tedy vzniknou tyto příjmy, již musíte samostatně podávat přiznání k dani z příjmů, kam zahrnujete dílčí základy daně plynoucí ze závislé činnosti, popřípadě samostatné činnosti, nájmu a podobně.

Který z manželů daní příjem?

Pokud jde o příjem, který náleží do společného jmění manželů, pak jej zdaňuje pouze jeden z páru. Do společného jmění manželů budou obecně spadat všechny příjmy z nájmů nemovitostí, které jsou součástí společného jmění manželů. Z pohledu finančního práva však nebude vždy jedno, kdo z páru to bude. Bude výhodnější, aby zdaňoval tyto příjmy vždy ten z manželů, který ještě v plné míře neuplatnil své daňové slevy a odpočty na dané daňové období.

Jaké výdaje lze uplatnit?

Výdaje na danou činnost, tedy nájem nemovitosti, můžete uplatnit buď v reálné výši, či paušálem ve výši 30 %. U paušálu však platí, že maximální výše výdajů smí být 600 000 Kč. I když pronajímáte například byt v panelovém domě, kde jsou obecně nižší náklady, vždy je dobré si srovnat vaše reálné náklady s těmi, které by vám byly uznány dle paušálu. Využití skutečných výdajů může být pak výhodnější například pro odpisy a podobně.

Nelze použít kratší formulář přiznání

Pro daň z příjmů fyzických osob známe klasický formulář, který je buď kompletní – čtyřstránkový, nebo zjednodušení. Pokud se u vás v daném daňovém období vyskytují právě příjmy z nájmu, pak je nutné využít čtyřstránkovou, tedy kompletní verzi. Dvoustránková verze nepostačuje. Dále musíte k přiznání přiložit potvrzení o zdanitelných příjmech od svého zaměstnavatele, tedy pochopitelně jen pokud jste zaměstnanci. Daň z příjmů pak dělá 15 % ze všech vašich příjmů, tedy nejen nájmu, kdy se do výpočtu zahrnují ještě odečitatelné položky, daňové slevy a sleva na dítě.

Zdroj info: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Tisková zpráva Tomáš Skolek ze dne 24. října 2022

Náhledové foto: Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.