Kdo musí platit poplatky za ČT a ČRo a v jaké výši

Televize

Takzvané koncesionářské poplatky tvoří převážnou část příjmů České televize a Českého rozhlasu, jako veřejnoprávních médií. Platit je musí každý, kdo splní k tomuto stanovené podmínky. My se dnes podíváme na to, kdy musíte koncesionářské poplatky platit a kdy nikoli. Pojďme tedy na to!

Není podstatné jak rádio či televizi používáte

Pro to, aby vám vznikla povinnost každá měsíc platit koncesionářské poplatky, tedy poplatky za vlastnictví televize či rozhlasového přijímače, které tvoří příjem České televize a Českého rozhlasu, není rozhodné, jak tato zařízení fakticky využíváte a na jaké televizní programy se díváte, či jaké posloucháte. I pokud máte televizor jen jako monitor, či i kdyby vůbec nebyl používaný, stále musíte platit koncesionářské poplatky. Rozhodné je jen to, zda je technicky způsobilý k reprodukci televizního vysílání. Obdobné je to u rozhlasového přijímače.

Máte oznamovací povinnost

Povinnost platit koncesionářské poplatky vám vznikne, když splníte svou oznamovací povinnost. Ta tkví v tom, že podáte přihlášku k úhradě poplatku. Tu musíte podat do 15 dní ode dne, kdy vám vznikla povinnost – tedy například nastěhováním, zakoupením zařízení, které jste do této doby neměli a podobně.

Kolik koncesionářský poplatek dělá

Za měsíc zaplatíte za rozhlasový přijímač 45 korun. Za televizi 135 korun měsíčně. Příjemci těchto prostředků jsou Česká televize a Český rozhlas. Pokud máte však v době více rádií či televizí, platíte tento poplatek vždy jen jedenkrát. Výjimku tvoří osoby, které mají postižení slepoty, hluchoty nebo osoby s nízkými příjmy. Pokud jste hluší, slepí nebo váš čistý příjem dělá za uplynulé čtvrtletí 2,15násobek životního minima či méně, nemusíte koncesionářské poplatky platit.

Co, když platit nebudete

Nemáte-li přijímač, a tedy ani povinnost platit koncesionářský poplatek, zašlete České televizi či Českému rozhlasu čestné prohlášení o této skutečnosti. Kontrola placení se provádí tak, že se porovnávají databáze poplatníků a odběratelů elektrické energie. Není tedy zase tak těžké najít, kdo neplatí za svůj televizní či rozhlasový přijímač. Pokud nebudete svou povinnost plnit, hrozí vám povinnost uhrazení dlužné částky a přirážka 5000 korun v případě Českého rozhlasu a 10 000 Kč v případě České televize.

 

Zdroj: https://www.dtest.cz/clanek-9077/nezapominate-platit-koncesionarske-poplatky
Náhledové foto – Pixabay

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.