Byt2

Kdo musí kontrolovat kotel, když jste v nájmu

Kontrola kotlů či bojlerů je povinností. Když bydlíte takzvaně ve svém, je asi jasné, že se o to musíte postarat sami. Jak je tomu však v případě, kdy jste v nájemním bytě. Musí kontrolu kotle nebo bojleru provádět pronajímatel, nebo vy jako nájemci? Dnes se na tuto otázku zaměříme. Pojďme na to!

Revize kotle

Pokud mluvíme o revizi kotle, je dobré si uvědomit, že jde jen o takovou kontrolu kotle, která je provedená profesionálem, a jen v okamžiku, kdy se bojler či kotel zapojuje do bytu. Tato prohlídka u nového zapojení kotle tedy má za účel správné zapojení do infrastruktury bytu a domu. V tomto případě jde o povinnost pronajímatele. Ten ji musí zajistit, i hradit.

Servisní prohlídka

Oproti tomu zde však máme ještě jednu kontrolu bojleru či kotle, při které se servisní technik, profesionál, přesvědčuje o tom, zda kotel nebo bojler správně funguje a je-li dobře udržovaný. Popřípadě může údržbu sám provést. Tento typ kontroly lze nazvat servisní nebo preventivní prohlídka. Zde se však ukazuje, jak důležité je typy těchto prohlídek rozlišit. U této servisní prohlídky totiž platí, že si ji zajišťuje i hradí nájemce sám. Pokud máte ve smlouvě upraven ještě jiný režim péče o byt, není to nic proti ničemu. Je však zakotveno, že pronajímatel na vás nemůže převést více povinností, než které vám ukládá zákon.

Frekvence prohlídek zákon nestanovuje

U právnických osob platí, že tyto musí provádět servis kotle jednou za tři roky. U fyzických osob však nic takového žádný zákon neukládá. Nemáte tedy zákonnou povinnost k tomu, abyste tyto servisní prohlídky, a jako nájemce už vůbec, prováděli. Pronajímatel by si neměl toto ani vynucovat v žádném z ustanovení nájemní smlouvy. Jak bylo již výše popsáno, nesmí na vás delegovat více povinností, než které vám ukládá zákon. Často je však dobré tyto prohlídky stejně vykonávat, a to zejména z toho důvodu, že jde o podmínku případné reklamace nebo pro případné proplacení pojistného z pojištění nemovitosti nebo domácnosti. Vznikne-li tedy v důsledku špatného stavu kotle škoda, můžete za ni být odpovědni.

 

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *