Kde v Praze sehnat soudně ověřené překlady?

Soudně ověřený překlad

Při jednáních s úřady můžete narazit na mnohé nesnáze. Některé z nich se ale dají poměrně snadno a obratem vyřešit. Třeba když po vás ta či ona instituce vyžaduje soudně ověřený překlad nějakého dokumentu či listiny. Ovšem pozor. Název může lehce klamat. Soudně ověřené překlady totiž na žádném soudu nepořídíte. Nikde. Dokonce ani v Praze. Soudní překlady jsou totiž doménou překladatelských agentur a certifikovaných překladatelů. Kde je ale hledat?

Překlad soudní neboli ověřený

Někdy se soudnímu překladu říká rovněž překlad „úřední“ či „ověřený“. Ověřování se zpravidla týká úředních dokumentů (matričních dokladů, dokladů o studiu, listin vydaných justičními orgány a jiných), které nemají být pouze řádně přeloženy po stránce jazykové, ale musejí navíc splňovat další formální požadavky dané zákonem.

Ověřený překlad je vždy pevně svázán s originálním zdrojem nebo jeho ověřenou kopií a opatřen doložkou, kulatým razítkem a podpisem překladatele.

Ověřené překladatele najdete v agentuře

Oprávnění k vyhotovení soudních překladů mají pouze osoby zapsané v seznamu soudních překladatelů spravovaném Ministerstvem spravedlnosti ČR dle zákona č. 354/2019 sb. o soudních tlumočnících a překladatelích. Prověřené soudní překladatele dobře znají v kvalitních překladatelských agenturách.

Pro ověřené překlady se v Praze můžete zastavit třeba na pobočce překladatelské agentury Skřivánek, kterou najdete v Praze Podolí, nedaleko stanice metra Pražského povstání. Kolegové se vám budou osobně věnovat každý všední den od 8:00 do 16:00 hodin a zajistí, abyste svůj ověřený překlad měli k dispozici co nejdříve. Samozřejmostí je přitom i možnost spěšného či expresního dodání do 48, resp. 24 hodin.

Osobně nebo elektronicky?

Vyzkoušet můžete také variantu elektronického soudního překladu, který je ideální alternativou ke klasickému ověřenému překladu v listinné podobě. Digitální dokument obsahuje všechny požadované náležitosti, možnost zaslání dokumentu v elektronické podobě ovšem celý proces výrazně urychlí a také zlevní.

Předem si ale raději ověřte, zda cílová instituce tuto verzi ověření akceptuje, abyste nemuseli celý proces absolvovat znovu, případně nechat dokument konvertovat do listinné podoby (například na CzechPointu).

A nezapomeňte, že úředně ověřený překlad musí být nedílně spojen s originálním dokumentem, případně jeho ověřenou kopií. Pokud si tedy budete chtít původní dokument ponechat pro další použití, pořiďte si jeho notářsky ověřenou kopii, která se následně s překladem sváže, a originál vám zůstane.

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.