Kam a jak zaplatit daň v roce 2018? Poradíme, jak na to

Daně 2018

Dejte si pozor na správné číslo bankovního účtu finančního úřadu a dodržte termíny. Kontrolujte, zda se platba nevrátila.

Pro bezproblémové placení daní v roce 2018 uveďte správné číslo bankovního účtu finančního úřadu. Daně se platí příslušnému finančnímu úřadu v české měně a při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena. Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu se sestaví z předčíslí bankovního účtu, z matrikové části a z kódu banky. Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe odděleny pomlčkou, pak bez mezery následuje lomítko a směrový kód České národní banky, u níž mají finanční úřady vedeny účty, kód 0710.

Způsoby plateb

Daňový subjekt může daň uhradit prostřednictvím Poštovní poukázky A nebo bezhotovostně prostřednictvím bankovního příkazu k úhradě či formou internetového bankovnictví. Pro placení daně z nemovitých věcí lze využít i služeb České pošty přes SIPO. Pro placení daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, daně z nemovitých věcí, daně z nabytí nemovitých věcí a daně z převodu nemovitostí mohou fyzické osoby využít bezplatnou Poštovní poukázku A – doklad V/DS. Den platby daně je den, kdy je částka připsána na bankovní účet příslušného správce daně. Pokud si nejste jistí, určitě využijte daňové poradenství.

Služby daňové informační schránky

Prostřednictvím variabilního symbolu poplatník sděluje FÚ svou totožnost a uvádí se rodné číslo, vlastní číslo plátce přidělené finančním úřadem nebo číslo výzvy na ručitele bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek. Při vyplňování čísla kratšího než 10 číslic zůstávají vždy přední pozice nevyplněny a vyplňuje se zprava. Specifický symbol je nepovinný, jako odesílatel se uvádí jméno a adresa bydliště poplatníka. Při bezhotovostním bankovním převodu se používá univerzální konstantní symbol 1148. Finanční správa ČR zpřístupňuje na internetových stránkách Daňového portálu aplikaci s názvem Služby daňové informační schránky, která umožňuje přístup k osobnímu daňovému účtu. Naleznete zde informace o tom, zda finanční úřad eviduje k určitému dni na osobním daňovém účtu nedoplatek, přeplatek nebo zda je účet vyrovnán. V případě nejasností a dotazů můžete také využít služeb vedení účetnictví Praha a svěřit placení daní odborníkům. Pak nemůžete udělat chybu.

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.