Jurečka se nevzdává: Motivace pro pracující důchodce v podobě vyššího příjmu

Marian Jurečka

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka je znám svým postojem ohledně odchodu do důchodu i co se týče pracujících důchodců. Jeho návrh v roce 2022 neprošel. Až nyní na druhý pokus. Bude součástí novely zákona o důchodovém pojištění. Jak moc si polepší pracující penzisté?

Jurečka chce za každou cenu podporovat, aby lidé v důchodu stále pracovali. Pro mnohé je to i nutnost, a to díky nepříznivé finanční situaci.

Výhoda pro pracující důchodce

Návrh spočívá v nulovém odvodu na sociálním pojištění. Což by se týkalo části, kterou platí prostřednictvím svého zaměstnavatele zaměstnanci. Což znamená, že by se pracujícím důchodcům nestrhávalo z hrubé mzdy 6,5 % na sociální pojištění.

Od letošního ledna zaměstnanci nově platí k výše uvedenému sociálnímu odvodu také nemocenské pojištění ve výši 0,6 %. Pracující penzisté by tak po nabytí platnosti připravované novely o důchodovém pojištění zřejmě neplatili ani nemocenské. Měsíčně by jim nově zůstávalo 7,1 % z jejich mzdového nákladu oproti ostatním pracujícím.

Něco za něco

Ano, nic není jen tak. Nulový odvod by byl výměnou za to, že by už nedocházelo k postupnému a trvalému navyšování přiznaného starobního důchodu, jak je tomu u současných pracujících penzistů. Ti aktuálně mohou po každých 360 odpracovaných dnech požádat Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) o přepočtení, lépe řečeno navýšení důchodu.

Úleva pro úředníky ČSSZ

Podle Mariana Jurečky ubude značně práce úředníkům ČSSZ, neboť pro ně práce ohledně aktualizace a přepočítávání důchodů je časově náročná. Ministerstvo si od toho slibuje i to, že více penzistů na trhu práce pomůže firmám v době zvýšené poptávky po zaměstnancích. Dle Jurečky každoroční přepočítávání penzí je jen zátěží pro sociální správu, přitom si podle něj přilepší o necelou stokorunu, kdežto při odpuštění odvodů by jim dle výše výdělku mohlo zůstat měsíčně několik stokorun až tisícikorun. Podle Jurečky tato změna přiměje čerstvé důchodce k tomu, aby zůstali pracovně aktivní i při dosažení důchodového věku.

Firmám se odvody za důchodce nezmění

U zaměstnavatelů by nedošlo k žádné změně. Odvody na sociální zabezpečení za pracovníky s přiznanou penzí by zůstaly.

Zdroj: https://www.fintag.cz/2024/02/21/pracujici-duchodci-nebudou-platit-socialni-pojisteni-navrhla-koalice/

https://www.penize.cz/starobni-duchod/452216-pracujici-duchodci-si-vydelaji-vic-jurecka-chysta-novinku

Marian Jurečka: Náhledové foto Úřad vlády České republiky