Jak nový zákon o datech ohrožuje blockchainový průmysl

Evropa se octla na prahu nové éry regulace, která má potenciál změnit tvář světa kryptoměn. V lednu letošního roku vstoupil v platnost evropský zákon o datech, který přináší s sebou dalekosáhlé důsledky pro vývoj blockchainových aplikací a chytrých smluv. Nová legislativa může mít za následek ukončení chytrých smluv, dokonce i v případech, kdy jsou vybaveny funkcí neměnnosti, což by mohlo mít fatální dopad na evropský kryptoměnový průmysl.

Chytré smlouvy

Smart contracts, neboli chytré kontrakty, jsou elektronické protokoly či software, které nahrazují tradiční papírové smlouvy a zajišťují automatické provádění podmínek dohodnutých v kontraktu. Tyto kontrakty jsou zaznamenány elektronicky a využívají technologii blockchainu pro zajištění bezpečnosti a transparentnosti.

I když nabízejí výhody jako bezpečnost, hospodárnost a rychlost transakcí, čelí i určitým nevýhodám, jako je lidský faktor při psaní kódu a nejistý právní status. Mezi kryptoměny, které umožňují využívání smart contracts, patří Ethereum, Bitcoin, Stellar Lumens, Counterparty, NEO a Cardano.

Chytré smlouvy jsou navrženy tak, aby se vyhnuly zásahům a případnému ukončení diktovanému úřady. To je koneckonců celý smysl toho, že nemají prostředníka.

Drakonická opatření

Zákon o datech, který v podstatě zakazuje právě tyto neměnné chytré smlouvy, zásadně zasahuje do podstaty inovace blockchainu. Navzdory původnímu úmyslu o odstranění překážek přístupu k datům se stává zákon překážkou v kontextu blockchainu, vytváří nejasnosti ohledně definice chytrých smluv a vystavuje evropský blockchainový průmysl značnému riziku.

Neměnnost blockchainu není pouze technickým pojmem; představuje základní princip, který zajišťuje integritu dat a důvěru v systém. Tato vlastnost není pouhým luxusem, ale nezbytnou podmínkou pro fungování blockchainových ekosystémů a poskytuje organizacím důvěru v přesnost a neporušitelnost dat. Bez ní se blockchain stává méně důvěryhodným a ztrácí mnoho ze svých klíčových benefitů.

Kryptoměny v Evropě tedy stojí před výzvou sjednotit se a aktivně se postavit proti článku 30 zákona o datech. Ztráta neměnnosti by mohla vést ke ztrátě důvěry uživatelů a odlivu talentů, což by mělo za následek stagnaci a úpadek sektoru.

„Bezpečné ukončení a přerušení – zajistěte, aby existoval mechanismus pro ukončení pokračujícího provádění transakcí. Inteligentní smlouva musí obsahovat vnitřní funkce, které mohou resetovat nebo dát pokyn k zastavení nebo přerušení operace, aby se zabránilo budoucím (náhodným) exekucím,“ uvádí se v článku 30 zákona o datech.

Zdroje info: X, https://finex.cz/chytre-kontrakty-smart-contracts-co-jsou-a-jak-funguji/, https://dailyhodl.com/2024/02/24/europes-crypto-kill-switch-has-arrived/

Náhledové foto: Pixabay