Budou osoby na OSVČ osvobozeny od platby záloh za sociální pojištění? A na jak dlouho? 

OSVC

Ve hře je návrh zákona, který by mohl nově pozměnit podmínky pro ty, kteří s podnikáním coby OSVČ teprve začínají. V nedávné době se zvýšily jejich povinné odvody, a to jak za zdravotní, tak za sociální pojištění. Minimální částka za odvody sociálních dávek činí v současné době 3852 Kč. Jaké konkrétní změny se tedy chystají?

Úleva do začátku

Osoby, které s podnikáním teprve začínají, mohou platit po dva roky částku 3210 Kč měsíčně v případě, že nevykonávali žádnou podnikatelskou činnost v posledních 20 kalendářních letech.

Osobám samostatně výdělečně činným by nově tato částka mohla být dokonce dočasně prominuta, resp. zálohy za sociální pojištění by mohli lidé odvádět až na konci kalendářního roku. Naznamená to však, že by platba sociálního pojištění byla nepovinná. Lidé by jí mohli pouze doplatit až na konci roku. Nejde tedy v žádném případě o úplné zproštění od placení těchto vysokých dávek. Jde jen o pouhé dočasné úlevy, které by mohly některým lidem v začátku podnikání na rok ulevit.

Pokud do konce roku nebudou osoby na OSVČ platit zálohy za sociální pojištění vůbec, je tedy nad slunce jasné, že se výše jejich nedoplatku vyšplhá na plnou částku. Pokud v průběhu roku zaplatí část odvodů za sociální pojištění, na konci roku budou muset doplatit zbytek. Platbám se nevyhnou tedy ani úplní nováčci.

Účinnost zákona by měla vejít v platnost od 1. ledna 2025 a nebude retrospektivní, tj. týkala by se pouze nových podnikatelů.

OSVC

Foto: Pixabay

A jak to bude se zdravotním?

V návrhu nového zákona prošla myšlenka o změně platby i za zdravotní, která byla ihned následně zamítnuta, a to z toho důvodu, že odvedené platby za zdravotní pojištění náleží zdravotním pojišťovnám, které změnu dohody se zdravotními odbory neodsouhlasili. I lidé, kteří jsou na OSVČ čerstvě, budou tedy platit zdravotní pojištění stejně jako ostatní podnikatelé. Neproběhne tedy žádná změna.

Osoby vykonávající vedlejší samostatnou činnost 

Osoby vykonávající vedlejší samostatnou činnost za sociální pojištění dnes nemusí platit v prvním roce podnikání, v roce nadcházejícím potom až do doby, kdy je potřeba podat přehled o příjmech i výdajích. Pokud nedosáhly v předchozím roce vysokých příjmů, jsou zproštěni tyto zálohy platit, v opačném případě jsou za zálohy odpovědní stejně jako osoby na OSVČ. Do podmínek o neplacení záloh spadají osoby, kteří pět let před zahájením činnosti nebyli osobami samostatně výdělečně činnými.

Zdroje informací: https://www.finance.cz/549751-osvc-by-mohly-byt-osvobozeny-od-platby-zaloh-na-socialni-pojisteni-po-dobu-dvou-let-od-zahajeni-cinnosti/?utm_source&fbclid=IwAR0xfIFFdAhZd6dCtPWlSmfCT6ajLTRqYdiGp_Ct8CWK_O9tzIwfGWVC-uQ

https://www.e15.cz/finexpert/danove-priznani/zalohy-osvc-na-socialni-pojisteni-2024-vyse-vypocet-a-srovnani-1410881

Náhledové foto: Pixabay

Peníze mě vždy fascinovaly. O své zkušenosti se s vámi rád podělím.