Jurečka chce zavést nový trest za nelegální práci a možnost pořízení skrytého audiovizuálního záznamu

pracovník

Za nelegální práci má být zavedena možnost nového trestu. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka chce prosazení změn s platností od začátku příštího roku. Co je konkrétně v návrhu novely zákona o zaměstnanosti?

Ministr práce a sociálních věcí chce zavést nový trest za nelegální práci. Úřady budou mít pravomoc podnikatele, kteří budou penalizování za nelegální práci, zveřejnit. Rovněž bude možné pořízení skrytého audiovizuálního záznamu. Změny má přinést novela zákona o zaměstnanosti.

Za nelegální práci možnost dalšího postihu

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) chce zavést další postih za nelegální práci. Počítá s tím návrh novely o zaměstnanosti. Součástí návrhu je, aby nově mohla inspekce práce zveřejnit podnikatele, kterým byla pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegálního zaměstnání či za zastřené zprostředkování práce.

Uveřejnění těchto údajů bude mít především odrazující účinek. Řada právnických a fyzických osob odmítá spolupracovat s těmi, kteří nedodržují právní předpisy. Je v zájmu všech subjektů jednat tak, aby k umožnění výkonu nelegální práce nedocházelo. Zveřejnění pomůže nejen osobám ucházejícím se o zaměstnání, ale také veřejnosti v získání přehledu solidních zaměstnavatelů.

Zveřejnění bude v kompetenci inspekce práce

O tom, zda bude pokutovaný podnikatel zveřejněn, bude záležet na správní úvaze orgánů inspekce práce. Dle MPSV bude takto zajištěno, že veřejnost bude informována o případech s patřičnou závažností. Zveřejňování nebude na úředních deskách jednotlivých oblastních inspektorátů, ale výhradně na úřední desce Státního úřadu inspekce práce. Jde o to, aby informace byly na jednom místě. Další skutečností bude stanovení doby zveřejnění na úřední desce. Rozhodnutí bude zveřejněno vždy na rok.

Kontrolor bude mít právo skrytě nahrávat

Další novinkou je, že inspektoři budou moct skrytě nahrávat. Novela umožní inspektorům práce skryté pořizování audiovizuálních záznamů. Skryté nahrávání má mít pozitivní dopad na případné vynucování součinnosti kontrolované osoby, jelikož bude dokumentovat její jednání, kterým se prokazatelně pokouší o maření kontroly.

Za nelegální práci možný zákaz činnosti

Podnikateli, který umožní výkon nelegální práce, může být nově zakázána činnost na dobu až dvou let. V platnosti zůstává, že fyzická osoba může dostat za umožnění nelegální práce pokutu do výše 5 milionů korun a právnická až dvojnásobek.

Zdroj: https://www.podnikatel.cz/clanky/jurecka-chce-zavest-novy-trest-za-nelegalni-praci-ma-byt-na-uradech-zda-ho-vyuziji/

https://odok.cz/portal/veklep/material/KORNCY2NTXSK/KORND4DFNN2C

Náhledové foto: Pixabay