Jaký je plat a další výhody prezidenta republiky

Petr Pavel

S inaugurací nového prezidenta Petra Pavla jde o aktuální téma, které určitě mnohým přišlo na mysl. Kolik „bere“ prezident? Tedy jaký je jeho plat a jakých dalších výhod osoba zastávající nejvyšší pozici v zemi využívá?

Nejvyšší plat mezi politiky

Asi je logické, že hlava státu, a tedy nejvyšší funkce v zemi bude pobírat nejvyšší plat ze všech politiků a ústavních činitelů. Je to tak i u nás, avšak rozdíl není zase tak velký, jak by mnozí počítali. Do roku 1995 byl rozdíl větší, avšak propastný rozdíl byl vymazán přijetím zákona č. 236/1995 Sb. Základní výše platu prezidenta republiky je 341 200 Kč za měsíc. Pro srovnání předseda sněmovny pobírá 274 800 Kč a předseda Ústavního soudu ČR bere 329 800 Kč.

Náhrada výdajů

To však není všechno. Prezidentovi jsou také hrazeny další náklady formou paušální částky. Prezidentovi se nahrazují náklady na reprezentaci, dopravu, stravování, ubytování a další například odborné a administrativní činnosti. Na rozdíl od ostatních ústavních činitelů, prezidentu jsou tyto náklady hrazeny paušálně, a to částkou 317 500 Kč za měsíc. Celkem tedy prezident republiky pobírá 658 700 Kč měsíčně.

Další výhody a zajištění po skončení funkce

Vedle peněz však náleží prezidentu republiky také naturální požitky. Mezi ty patří užívání služebního auta s řidičem k výkonu funkce i k osobní dispozici, užívání nemovitostí tvořící sídlo prezidenta republiky, úhradu zdravotních služeb a zřízení a užívání dvou účastnických telefonních stanic. Tyto naturálie jsou také osvobozeny od daně z příjmů. Po skončení mandátu však mnohý prezident nejspíše zažije šok. Po pěti či častěji po deseti letech výše uvedených příjmů jej po skončení funkce čeká doživotní renta ve výši 50 000 Kč měsíčně a dalších 50 000 Kč za měsíc na náhradu nákladů s kanceláří a zaměstnanci.

Zdroj: https://www.mesec.cz/clanky/kolik-bere-cesky-prezident-republiky-jake-ma-vysady-a-hmotne-vyhody/, https://www.kupnisila.cz/plat-prezidenta/

Náhledové foto – Kancelář prezidenta republiky