Jaký důchod vás čeká – co vše se do něj počítá

02_duchody

Dnes si shrneme, jak se vypočítává důchod dle nynějších pravidel a zjistíme, s jakým důchodem můžete v budoucnosti počítat. Jaká je nyní úprava? Na to se dnes podíváme. Pojďme na to!

Potřebné dosažení věku a odpracovaná léta

Aby člověk mohl řádně odejít do starobního důchodu, potřebuje splnit kumulativně, tedy zároveň, dvě následující podmínky. Zaprvé musí dosáhnout takzvaného důchodového věku, zadruhé pak musí mít za sebou potřebnou dobu pojištění. Musí mít odpracovaných alespoň 30 let (i jako podnikatel) nebo 35 let důchodového pojištění (jde o součet zaměstnání, podnikání a náhradních dob).

Co ovlivňuje výši důchodu

Když máte splněné výše uvedené doby, můžete na okresní správě sociálního zabezpečení zažádat o starobní důchod. Zde vám jej vypočítají dle vašich příjmů za celou dobu, kdy jste pracovali. Výše důchodu se skládá ze dvou složek. Jedna je pro všechny stejná a činí 10 % z průměrné mzdy. Jde o takzvanou základní výměru a pro rok 2022 dělá 3900 Kč měsíčně. Tuto částku tedy pobírají všichni důchodci. Druhá složka je pak procentní a je zásluhová, tedy podle vaši výdělků. Procentní výměra se počítá z osobního vyměřovacího základu. Prostě řečeno vezmou se vaše průměrné měsíční výdělky za dobu, kdy jste tyto výdělky měli. Nejvíce však od roku 1986 do současnosti. Tyto výdělky se přepočítají koeficientem nárůstu, aby nebyly znehodnoceny růstem mezd a inflací.

Využijte kalkulačky

Pokud se chcete dozvědět, s jakým orientačním důchodem můžete do budoucnosti počítat, na internetu najdete mnoho nástrojů. Jedním z nich je výpočet vašeho osobního vyměřovacího základu. Ten najdete například zde.  Zadáte zde roční příjmy za každý váš rok, případně nějaké vyloučené doby. S tímto osobním vyměřovacím základem pak můžete určit výši budoucího důchodu. Hodnotu vypočteného základu vložte do kalkulačky budoucího důchodu – například zde. Pakliže sem přidáte ještě plánovanou dobu pojištění, získáte výši vašeho budoucího starobního důchodu.

Zdroj: https://www.cssz.cz/vypocet-a-vyplata-duchodu, https://www.penize.cz/starobni-duchod/430573-jak-se-pocita-duchod-co-ovlivnuje-kolik-dostanu#duchodovy-vek, https://www.e15.cz/kalkulacka-vypocet-duchodu, https://www.e15.cz/kalkulacka-vypocet-osobniho-vymerovaciho-zakladu

Náhledové foto – Pixabay

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.