Jaké podmínky má neplacené volno?

Někdy se může stát, že vám dny placené dovolené nestačí. V takovém případě ale můžete sáhnout po další možnosti. Neplacené volno je možností, jak můžete čerpat dovolenou, ale za určitých podmínek. Zdaleka ne každý zaměstnavatel musí žádosti o pracovní volno vyhovět.

Jaké podmínky má čerpání neplaceného volna?

Neplacené pracovní volno není pojem, který bychom v zákoníku práce našli. Avšak v ustanovení § 199 se píše, že v případě důležitých osobních překážek na straně zaměstnance je zaměstnavatel povinen poskytnout mu ve stanoveném rozsahu pracovní volno. Těmito důležitými překážkami může být péče o nemocnou osobu, lékařské vyšetření, vlastní svatba a další události stanovené zákoníkem práce.

V ostatních případech neplaceného volna se může zaměstnavatel sám rozhodnout, zda svému zaměstnanci neplacené volno poskytne nebo ne.

Jaké jsou nevýhody neplaceného volna pro zaměstnance?

Při čerpání neplaceného volna není zaměstnanec v ochranné době, takže může dostat výpověď. Samozřejmě nedostává žádnou mzdu ani její náhradu, a pokud v době neplaceného volna onemocní, pak nemá nárok na náhradu mzdy. Po ukončení neplaceného volna má zaměstnavatel povinnost přidělit zaměstnanci pracovní místo podle pracovní smlouvy a v místě sjednaném v této smlouvě. Co už ale nemusí, je nabídnout mu jeho původní pracovní místo.

Je možné čerpat neplacené volno při zůstatkové dovolené?

O neplacené volno si vždy musí zažádat zaměstnanec. Zaměstnavatel mu tento druh volna nemůže nařídit. A to, jestli zaměstnavatel svému zaměstnanci schválí neplacené volno i v případě, že má dosud nevyčerpanou dovolenou, je čistě na zaměstnavateli. Ten musí ale vzít v potaz to, aby si zaměstnanec stihnul vyčerpat řádnou dovolenou v rámci kalendářního roku. Zaměstnavatel se tedy v tomto může rozhodnout sám, a v případě několika žádostí může rozhodnout jinak.

Finance jsou velmi zajímavou oblasti. Mám zkušenosti a ráda se o ně s vámi podělím.