Jaká jsou pravidla čerpání rodičovského příspěvku

Dítě

Rodičovský příspěvek je hlavním příjmem jednoho z rodičů, a tedy i celé domácnosti v době, kdy jim do rodiny přibyde nový člen, narodí se jim potomek. My se dnes podíváme na to, jak je rodičovský příspěvek vysoký a jak jej lze čerpat. Pojďme tedy na to!

Kdy na příspěvek vzniká nárok

Nárok na rodičovský příspěvek má ten z rodičů dítěte, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v domácnosti, a to až do doby, než vyčerpá v měsíčních dávkách výši rodičovského příspěvku, která činí 300 000 Kč, nejdéle však do 4 let věku potomka. Pokud má rodič dvojčata a vícerčata, činí rodičovský příspěvek 450 000 Kč. Podmínkami této sociální dávky je trvalý pobyt i bydliště v České republice.

Při žádosti si vybíráte tempo čerpání

Při podání žádosti si vyberete, jak rychle chcete rodičovský příspěvek z celkové částky čerpat. Čím bude čerpání kratší, tím vyšší vám budou vypláceny měsíční částky. Pro stanovení měsíční částky, která vám bude vyplácena, je pak rozhodující výše vašeho denního vyměřovacího základu. Pokud je jednomu z rodičů možné stanovit tento vyměřovací základ alespoň ve výši 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 13 000 Kč, má rodič nárok na čerpání příspěvku právě ve výši 13 000 Kč měsíčně. Pokud tomu tak není, zvolí si rodič částku do 13 000 Kč.

Jak dlouho lze příspěvek čerpat?

Čerpání, respektive jeho doba se odvíjí od toho, jakou měsíční částku k vyplácení žadatel či žadatelka zvolili. Maximální doba, po kterou lze rodičovský příspěvek pobírat jsou čtyři roky, či lépe řečeno, příspěvek lze pobírat do čtyř let věku dítěte, na které se příspěvek čerpá. Nejrychlejším způsobem, kterým lze rodičovský příspěvek celý vyčerpat při nejvyšších možných měsíčních částkách, jejichž výše je určena dle příjmů rodiče, je pak doba šesti měsíců.

Zdroj: https://www.kurzy.cz/prispevky-davky/rodicovsky-prispevek.htm, https://www.mpsv.cz/-/rodicovsky-prispevek

Náhledové foto – Pixabay