Jaké jsou největší pasti práce načerno

Práce v zahraničí

Pokud pracujete bez příslušné pracovní smlouvy či dohody, může pro vás být práce krátkodobě výhodná, dostanete peníze zpravidla na ruku a neodvádíte žádné daně či pojistné. Vedle toho, že jde o porušení zákona, které jde zpravidla za zaměstnavatelem, představuje částečná nebo úplná práce načerno také negativa, které budete nést vy jako zaměstnanec. Jaká to jsou?

Co je práce načerno

První je dobré zadefinovat si tento pojem. Jde zpravidla o takové případy, kdy je zde faktický stav mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, avšak není zaštítěn pracovní smlouvou, dohodou či jiným smluvním typem. Zpravidla pak zčásti či v celém rozsahu neprobíhá odvádění daní a pojistného z vaší mzdy. Jde o nelegální aktivity, které má ve své působnosti inspektorát práce, který může stanovit také postih.

Rizika práce načerno

Jde o protiprávní stav, existuje zde tedy množství rizik, která s sebou práce načerno přináší. Prvním je například samotná vymahatelnost výplaty mzdy. Není-li zde písemná smlouva či dohoda, nemůžete se jakkoli domoci své mzdy. Není-li vám vyplacena, u soudu s největší pravděpodobností neuspějete, protože nemáte uzavřenou smlouvu. Existuje případ, kdy nemůže být absence písemné smlouvy k tíži zaměstnance, zde bude však velmi těžké vůbec prokazovat, zda vztah vznikl, že jde o pracovněprávní vztah a jaká mzda byla dohodnuta. Dalším problémem je důchodové pojištění. Doba, kdy pracujete načerno se do pojistné doby nepočítá, protože dle práva nejde o závislou práci, respektive není právně platně zakotvena. Až v důchodovém věku vás tedy může překvapit, kolik let vám do důchodu stále chybí.

Bez ochrany zaměstnance

Pracujete-li načerno, nemáte status zaměstnance a všechna práva s ním spojená. Pracovní právo vás nechrání. Například při pracovním úrazu tak nemáte nárok na odškodnění od zaměstnavatele, protože jste pracovníkem v rámci nelegálního zaměstnávání. Stejně tak vám nevznikne nárok na jakoukoli nemocenskou. Stejně tak nejste chráněni proti konci pracovního vztahu. Zaměstnavatel vás může kdykoli, a to i bez důvodu vyhodit, protože vás nechrání pracovněprávní předpisy. To by se u legálního zaměstnance nestalo. Stejně tak nemůžete vymáhat jakékoli odstupné a neplatí zde ani úprava zkušební doby. Po konci práce vám samozřejmě nevznikne ani podpora v nezaměstnanosti.

Sankce za nelegální práci

Jak bylo již zmíněno, jde o protiprávní stav, který může být sankcionován i veřejnoprávně, a to ze strany inspektorátu práce. Samozřejmě větší tíha a sankce lze uložit zaměstnavatelům, zejména právnickým osobám. Ani vy jako nelegální pracovník však nemůžete být v klidu. Inspektorát práce může fyzické osobě, která vykonávala nelegální práci, udělit pokutu, a to až do výše sto tisíc korun. Pokud však osoba odmítne spolupracovat a neprokáže se doklady, může se pokuta až zdvojnásobit. Pokud jde o zaměstnavatele, tomu může být uložena pokuta až do výše deseti milionů korun.

Zdroj: https://www.finance.cz/540972-prace-na-cerno-rizika/, https://www.blesk.cz/clanek/radce-penize/721671/prace-nacerno-vas-pripravi-o-statisice-pravnik-popsal-8-nejvetsich-pasti.html

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.