Dědictví družstevního bytu: Pravidla jsou zajímavá

Byt

Pokud pozůstalý bydlel v bytě, který nebyl v jeho vlastnictví, ale byl ve vlastnictví bytového družstva, nedědí se úplně standardním způsobem, jako by šlo o jeho vlastní byt. Dnes se podíváme na to, jak se dědí účast v bytovém družstvu.

V čem spočívá družstevní bydlení

Málokdo si to uvědomuje, avšak pokud bydlíte v družstevním bytě, vlastně nebydlíte takzvaně „ve svém“. Byt totiž není ve vašem vlastnictví, vlastní jej právnická osoba – bytové družstvo. Vy jste členem družstva a k vašemu členství se váže také právo užívání konkrétního bytu. Pokud tedy obyvatel družstevního bytu zemře, nemůže se dědit byt jako takový. Přechází však účast na bytovém družstvu.

Dědění mezi manžely

Nejprve se podíváme na případ, kdy zemře obyvatel družstevního bytu a zanechá po sobě manžela. Pokud je podíl v družstvu ve společném jmění manželů, pak se vůbec neprojednává v dědickém řízení. Tento podíl se stane výlučným vlastnictvím pozůstalého manžela. To znamená, že manžel má plný podíl, který mu zaručuje právo bydlení v daném konkrétním bytě. Pokud vlastní družstevní podíl jen jeden manžel ve svém výlučném vlastnictví, tj. nejde o součást společného jmění manželů, pak se tento družstevní podíl projednává v dědickém řízení. Pak se tedy tento podíl dědí dle závěti zůstavitele či dle zákonné posloupnosti. Může se tedy stát, že jej bude vlastnit více osob.

Pokud zemře i druhý manžel

Zemře-li první jeden z manželů a podíl přejde plně na druhého manžela, který následně po nějaké době také zemře, pak se daný podíl dědí (to samozřejmě platí i v případě, kdy je vlastníkem podílu jediná osoba, která nemá manžela). Nejjednodušší je situace, kdy přechází podíl na jediného dědice, tomu pak náleží také právo nájmu. Co se však děje, je-li dle dědického práva dědiců více? Častou praxí totiž je, že vyjma manželů či registrovaných partnerů nelze družstevní podíl mít ve spoluvlastnictví. Pakliže tomu je i ve vašem případě, je nejlepší jakákoli dohoda dědiců.

Když se s dědici nedohodnete

Může se však také stát, že dohoda s dědici prostě není možná. Z rozhodnutí o nabytí dědictví pak bude vyplývat, že dědici družstevního podílu je více osob. To znamená, že otázka právního nástupnictví v bytovém družstvu není vyřešena v rámci dědického řízení. I tak je však nutná dohoda mezi spoluvlastníky o tom, kdo bude výlučným vlastníkem podílu, a tedy bude mu náležet právo nájmu v konkrétním bytě. Nedohodnete-li se ani v tomto případě, rozhodne na návrh soud.

Zdroj: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech ve znění pozdějších předpisů, https://dostupnyadvokat.cz/blog/dedictvi-druzstevni-byt, https://www.estav.cz/cz/8830.dedictvi-druzstevniho-bytu-lze-zdedit-druzstevni-byt-jak-probiha-prevod

 Náhledové foto – Pixabay

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.