děti

Jaká pravidla má čerpání rodičovského příspěvku

Na rodičovský příspěvek má nárok každý z rodičů – tedy i ty maminky, které neměly nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Rodičovský příspěvek činí určitý peněžní obnos a je pouze na rodičích, na kolik let/měsíců si jej rozloží. Mohou ho pobírat po dobu až čtyř let. V průběhu pobírání ale můžete změnit názor a budete si chtít přizpůsobit délku pobírání rodičovského příspěvku. Jsou ale určitá pravidla, kterými se to řídí.

Peněžitá pomoc v mateřství je u rodičovského příspěvku důležitá

Rodičovský příspěvek dostávají rodiče na svého potomka poté, co vyčerpali peněžitou pomoc v mateřství (pokud na ni měli nárok). Pokud alespoň jednomu z rodičů vzniknul nárok na peněžitou pomoc v mateřství, pak se nejvyšší možná měsíční částka rodičovského příspěvku dá měnit – odpovídá měsíční mateřské. Při tomto se porovnává, který z rodičů by měl nárok na vyšší mateřskou. To znamená, že pokud má otec vyšší příjem než maminka, případný strop rodičovského příspěvku bude stanoven na základě jeho přijmu. A to i přes to, že mateřská byla vyplácena z nemocenského pojištění maminky.

Co když nevznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství

V případě, že rodičům nevznikl nárok na mateřskou, pak je maximální měsíční částka, kterou mohou čerpat v rámci měsíčního rodičovského příspěvku pevně stanovená. Doba čerpání přitom musí být minimálně 29 měsíců – maximálně mohou rodiče čerpat do čtyř let věku dítěte.

Změna měsíčního příspěvku

Pokud jste se na začátku pobírání rodičovského příspěvku rozhodli, že jej budete čerpat po dobu tří let, ale nakonec byste chtěli čerpání rodičovského příspěvku urychlit (například z důvodu druhého těhotenství, které nastalo ještě v době čerpání prvního rodičovského příspěvku se to vyplatí), máte na to nárok. Výši měsíčního příspěvku je možné měnit jednou za čtvrt roku, takže se můžete rozmyslet klidně i několikrát. Částka, kterou měsíčně dostanete, se bude počítat od celkové částky rodičovského příspěvku, kterou jste ještě nevyčerpali.

Finance jsou velmi zajímavou oblasti. Mám zkušenosti a ráda se o ně s vámi podělím.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *