Jaká jsou pravidla pro ošetřování člena rodiny?

Úvěrová kalkulačka

Každý pojištěnec má nárok na ošetřování člena rodiny, respektive na sociální dávku, která kompenzuje výpadek příjmů za dobu tohoto ošetřování. Pojďme se podívat, jaká pravidla pro ošetřování člena rodiny nebo domácnosti aktuálně platí. Kdy dostanete takzvané ošetřovné?

Základní informace

Nárok na dlouhodobé ošetřovné má každý pojištěnec, který pečuje o člověka, který takovou dlouhodobou péči v domácím prostředí potřebuje a zároveň při tom nevykonává zaměstnání. Podmínkami tohoto nároku na sociální dávku je závažné zhoršení zdravotního stavu ošetřovaného, který si vyžádal alespoň 7 dní hospitalizace a v den, kdy jej nemocnice propustila, ústav potvrdí, že ošetřování doma je potřebné alespoň po dobu jednoho měsíce. Osoba, která je ošetřovaná musí dát písemný souhlas s ošetřováním. Takovou osobu může ošetřovat rodinný příslušník, kterého jmenuje zákon o nemocenském pojištění, přičemž nemusí ošetřovatel žít s ošetřovaným v jedné domácnosti. U druha nebo družky však společná domácnost je vyžadována.

Podmínky pojištění

Pokud člověk chce pobírat dlouhodobé ošetřovné, musí mít hrazeno nemocenské pojištění, a to z titulu zaměstnání, alespoň 90 dní v posledních 4 měsících. Osoby samostatně výdělečně činné musí být nemocensky pojištění – tedy hradit nemocenské pojištění – v posledních 3 měsících. Prvních 90 dní je takzvaná podpůrčí doba, kdy se mohou osoby v ošetřování střídat. Nárok na ono dlouhodobé ošetřovné vzniká po uplynutí jednoho roku od skončení předchozí dlouhodobé péče.

Kolik to „dělá“?

No a ptáte se, kolik takové ošetřovné dělá? Tyto částky se vypočítají z denního vyměřovacího základu. To je vlastně podíl započitatelného příjmu zúčtovaného zaměstnanci v období 12 měsíců před měsícem vzniku ošetřování a počtu započitatelných dnů. Takto se stanoví průměrný denní příjem a ten se ještě upravuje třemi redukčními hranicemi na denní vyměřovací základ. Redukce jsou tedy takové, že se do 1. hranice 1000 Kč započte 90 % denního vyměřovacího základu (DVZ). Z části DVZ v prostřední hranici (1000 – 1499 Kč) se započítává 60 % a v poslední (1500 – 2998 Kč) se započte 30%. Takový to základ je důležitý pro sociální dávku, která vám bude vyplácena. Je to 60 % ze základu. Víme, že tento postup je hodně složitý, a proto si jej můžete spočítat na kalkulačce na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Může nám to šéf zatrhnout?

Ano, může. Jen však za předpokladu, že prokáže, že vašemu ošetřování, a tedy uvolnění brání vážné důvody provozu. V praxi je jasné, že se bude zaměstnanec se zaměstnavatelem přít o to, co to takový vážný provozní důvod je. Podstatné tedy v takovém případě bude, že existenci takových důvodů musí prokazovat zaměstnavatel. Je-li tedy mezi vámi a šéfem spor – je důkazní břemeno na jeho straně!

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.