Jaká jsou pravidla přestávek v práci

Právo

Dnes se zaměříme na přestávky při výkonu zaměstnání. Na jaké všechny přestávky máte nárok? A dodržuje váš zaměstnavatel pravidla určená zákoníkem práce?

Pauza na jídlo a odpočinek

Základní pauzou je ta na jídlo a odpočinek. Zákoník práce stanoví, že zaměstnavatel má povinnost poskytnout ji svým zaměstnancům, a to nejpozději po šesti hodinách pracovní doby. Tato pauza pak musí trvat nejméně půl hodiny. Je však možné tuto pauzu také zkrátit a zároveň dobu 30 minut rozdělit. Jedna přestávka však vždy musí trvat alespoň 15 minut. Tato přestávka se nezapočítává do pracovní doby – není tedy placená. Pro mladistvé zaměstnance pak platí, že přestávka musí přijít nejpozději po 4,5 hodinách práce.

Bezpečnostní přestávky

U některých zaměstnanců platí, že mají nárok na bezpečnostní přestávku. Jde o zaměstnance, kteří pracují ve ztížených nebo rizikových podmínkách. Tyto pauzy se však již započítávají do pracovní doby. Nelze je však (z povahy a účelu těchto pauz) čerpat na začátku či na konci pracovní doby. Bezpečnostní přestávky se týkají zaměstnanců, kteří vykonávají monotónní práci (například práce u pásu v továrně), pracují v nepřirozené poloze, jejichž činnost je spojena s celkovou fyzickou a lokální svalovou zátěží a kteří manipulují s břemenem. Všichni tito mají nárok na 5-10 minut trvající pauzu každé dvě hodiny do započetí práce.

Minimálně 15 min přestávky po 2 hodinách práce

Dalším režimem jsou případy zaměstnanců, kteří jsou zařazeni nařízením vlády o ochraně zdraví do rizikové skupiny. Tito musí nepřetržitě používat ochranné pomůcky a jiné prostředky, které ztěžují pohyb, dýchání či vidění. Tito pracovníci mají nárok na patnáctiminutovou přestávku po dvou hodinách práce a následně po dalších 2 hodinách alespoň desetiminutovou pauzu. Poslední přestávka by pak měla trvat minimálně 10 minut a měla by proběhnout nejpozději hodinu před ukončením práce.

Řidiči vozidel

U řidičů vozidel je pak režim následující. Řidiči vozidel do 3,5 tun mohou řídit maximálně 4,5 hodiny v kuse. Po nich musí následovat minimálně půlhodinové pauza. Lze ji ale opět rozdělit do dvou částí, které minimálně trvají 15 minut.

Zdroj: Zákoník práce, https://dostupnyadvokat.cz/blog/prestavky-prace
Náhledové foto – Pixabay

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.