Jak zrušit životní pojištění a nepřijít o peníze?

Pojištění

Rozhodli jste se zrušit své životní pojištění? Ať už ho ukončíte z důvodu, že ho už nepotřebujete, nebo jste našli výhodnější nabídku, je dobré si zjistit, co výpověď životního pojištění obnáší. A hlavně — kolik vás to bude stát.

Životní pojištění je v Česku velmi oblíbené. Chrání před dopady negativních událostí v životě. Pojistka vás tak finančně podpoří v případě smrti v rodině, vážného zranění nebo dokonce invalidity.

Zrušení smlouvy u životního pojištění

Pojistnou smlouvu uzavíráte na dlouhou dobu, zrušit životní pojištění proto nemusí být vždy jednoduché. Není to však nemožné.

Zrušit životní pojištění můžete:

  • odstoupením od nové smlouvy,
  • ukončením k výročí pojistné smlouvy,
  • přestanete platit,
  • dohodou s pojišťovnou.

Odstoupit od smlouvy můžete do 2 měsíců. A to od data, kdy smlouva o životním pojištění vznikla. V případě, že jste smlouvu uzavírali online nebo po telefonu, máte na odstoupení jen 2 týdny!

Každý rok, ke dni výročí založení smlouvy, můžete životní pojištění ukončit. Stačí informovat svoji pojišťovnu alespoň6 týdnů před datem výročí pojistné smlouvy.

V případě, že přestanete pojistné platit, pojišťovna vám životní pojištění zruší. Očekávejte však, že budete muset doplatit dlužné pojistné a veškeré vedlejší náklady k tomu.

Zánik investičního životního pojištění

Výpověď investičního životního pojištění je lehce komplikovanější. Jeho podstatou je totiž investování vašich vložených peněz do investičních produktů. V tomto případě od pojišťovny získáte jen tzv. odbytné. Počítejte tedy u zániku smlouvy s investičním prvkem s finanční ztrátou.

Daňové odpočty vraťte

Pokud životní pojištění zrušíte před 60. rokem života a během let jste uplatňovali daňové úlevy v podobě odpočtu plateb na životní pojištění, počítejte s tím, že tyto částky musíte zpětně dodanit.

Náhledové foto: Shutterstock

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.