Útoků na online bankovnictví je stále více

hacker

Práce s online bankovnictvím je dnes pro většinu z nás zcela běžnou činností. Tomu však odpovídá i pozornost, kterou mu věnují nepoctivci. Útoků na online bankovnictví je přitom stále více a více. A co je možná ještě horší: jsou stále chytřejší a sofistikovanější.

Desetina veškeré kriminality

Podle statistik tvoří trestné činy na internetu celou desetinu veškeré kriminality v Česku. A podstatnou část tvoří právě útoky na online bankovnictví. Útočníci si navíc záměrně vybírají ty skupiny lidí, kteří si nejsou při práci s moderními technologiemi zcela jistí.

V roce 2022 bylo hlášeno 18 554 trestných činů v online prostoru, v roce 2021 to přitom bylo o více než polovinu méně, konkrétně 9036. Cílem bylo většinou právě online bankovnictví. Povaha tohoto typu trestných činů znamená, že oběti většinou pachateli pomáhaly, byť samozřejmě nevědomky a většině trestných činů bylo možné zabránit, pokud by byly dodržovány zásady bezpečnosti při práci s online bankovnictví a na internetu obecně.

zločin

Foto: Pixabay

Jaké způsoby útočníci volí?

Při útoku na internetové bankovnictví potřebují útočníci zjistit přihlašovací údaje. Přihlašování je dnes již vždy vícefaktorové, nutná je tedy přímá součinnost oběti. Té dosahují kyberzločinci tak, že se vydávají za nějakou autoritu (policie, banka…) Stejně tak se většinou snaží vyvolat u oběti stres nebo pocit časové tísně.

Větší pozornost úřadů

Z důvodu prudkého nárůstu zločinu v kyberprostoru i se zhoršením mezinárodní bezpečnostní situace byla od letošního roku zahájena činnost Národní centrály pro boj s terorismem, extremismem a kybernetickou kriminalitou. Také banky a mnohé další instituce se snaží vysvětlovat svým klientům rizika a vzdělávat je v oblasti kyberbezpečnosti.

Zdroje informací: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/kyberutoky-na-online-bankovnictvi-internet-banking-kriminalita-ceska-narodni_2307220816_kth

https://byznys.hn.cz/c1-67227330-vyuzit-strach-zvedavost-nebo-casovou-tisen-utoky-na-on-line-bankovnictvi-jsou-podle-cnb-stale-dumyslnejsi

Náhledové foto: Pixabay

Peníze mě vždy fascinovaly. O své zkušenosti se s vámi rád podělím.