Jak změnit zemědělský pozemek na stavební

Pozemek

Pokud vlastníte pozemek, který je dle katastru součástí zemědělského půdního fondu, pak máte těžší práci se stavěním. Před žádostí o umístění stavby a o stavební povolení totiž budete muset vyjmout pozemek z tohoto fondu a změnit tedy zemědělský pozemek na pozemek, kde lze stavět. Jak máte postupovat?

Co je zemědělský půdní fond a jak jej poznáme

Zemědělský půdní fond v sobě obsahuje ty pozemky, které jsou určeny pro zemědělskou činnost. Patří sem orný půda, travní porosty, zahrady, chmelnice, vinice, ovocné sady či polní cesty. V zemědělském půdním fondu jsou také rybníky s chovem ryb, závlahové a vodní nádrže, odvodňovací příkopy či hráze. Rozhoduje pak stav zapsaný v katastru nemovitostí. Je-li zde u vašeho pozemku zmínka o tom, že jde o součást zemědělského půdního fondu, pak musíte před stavěním usilovat o vyjmutí pozemku z tohoto fondu.

Obraťte se na obecní úřad

Pokud chcete vyjmout pozemek ze zemědělského půdního fondu, obraťte se na obecní úřad obce s rozšířenou působností, který je místně příslušný. To znamená dle toho, kde se pozemek nachází. Mnoho obecních úřadů má na svých webových stránkách přímo formulář, kterým lze o vyjmutí žádat. Žádost má obsahovat údaje o vlastníkovi (bydliště, datum narození, …) a důvody pro vyjmutí pozemku ze zemědělského půdního fondu. Dále také zmiňte dobu odnětí, požadovanou výměru a hodnocení předpokládaných důsledků. K formuláři se přikládá také výpis z katastru nemovitostí a snímek pozemkové mapy katastru, kde je předmětný pozemek vyznačen. Dokládá se ještě výpočet finančního odvodu a technická dokumentace (informace o výsledcích pedologického výzkumu, údaje o závlahách, odvodnění, protierozní opatření).

Úřad má na rozhodnutí 30 dní

Dle správního řádu pak má úřad pro rozhodnutí o vaší žádosti 30 dní od podání. V komplikovanějších případech však lze lhůtu prodloužit až na 60 dní.

Zdroj: https://www.black-reality.cz/prevod-orne-pudy-na-stavebni-pozemek-krok-za-krokem/
Náhledové foto – Pixabay

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.