Jak získat průkaz ZTP

V lednu roku 2014 došlo ke změnám podmínek, za kterých se přiznává průkaz osobám, které mají zdravotní postižení. Průkaz je možné přiznat pouze na základě podání žádosti. Poté proběhne samostatné správní řízení, a to včetně posouzení zdravotního stavu, který bude posuzovat posudkový lékař okresní správy sociálního zabezpečení.

Kdo může získat průkaz ZTP

Průkaz osoby se zdravotním postižením může získat osoba, která je starší jednoho roku a má tělesné nebo duševní postižení. To musí být takového rozsahu, že dlouhodobě nepříznivě ovlivňuje zdravotní stav, omezuje schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně poruch autistického spektra. K získání průkazu osoby se zdravotním postižením musí žadatel předložit zprávu z vyšetření zdravotního stavu včetně lékařských nálezů ošetřujících lékařů. Je nucen též poskytnout součinnost, která je potřebná pro vypracování posudku, na jehož základě je průkaz přiznán.

Jaké jsou druhy průkazů

Prvním typem průkazu je průkaz TP, který náleží lidem, kteří jsou schopni v domácím prostředí samostatné pohyblivosti, venku jsou schopni chůze se sníženým dosahem, ale dělá jim problém chůze okolo překážek a na nerovném terénu. Průkaz vlastní také lidé s poruchou autistického spektra. Průkaz ZTP je určen lidem s těžkým funkčním postižením pohyblivosti. Takoví lidé jsou schopni samostatně se pohybovat v domácím prostředí, ale venku jim chůze dělá značné obtíže, proto mohou ujít jen krátké vzdálenosti. Posledním je průkaz ZTP/P. Ten náleží lidem s těžkým funkčním postižením pohyblivosti a úplným postižením pohyblivosti. Průkaz vlastní lidé, kteří se doma sami jen velmi těžce pohybují, případně nepohybují vůbec. Venku jsou pak nuceni pohybovat se pouze na invalidním vozíku.

Na co mají osoby s průkazem ZTP nárok

Lidé s průkazem TP mají nárok na vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích. Výjimkou jsou dopravní prostředky, kde je potřeba zakoupit si místenku. Dále mají přednost při osobním projednávání svých záležitostí v případě, že by museli dlouho čekat. To ovšem naplatí u ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních. Lidé s průkazem ZTP mají navíc nárok na bezplatnou dopravu veřejnými hromadnými dopravními prostředky, slevu 75 % jízdného v osobním vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě, cestují-li v druhé vozové třídě. Stejná sleva platí i pro autobusovou dopravu. Lidé s průkazem ZTP/P májí nárok navíc na bezplatnou dopravu průvodce ve veřejných hromadných dopravních prostředcích a bezplatnou dopravu vodícího psa v případě nedoprovázení průvodcem. Další nároky držitelů průkazu osob se zdravotním postižením je možno vyhledat si na internetu.

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.