Jak ze zemědělského pozemku udělat stavební

Pozemek

Pokud vlastníte zemědělský pozemek a chcete na něm stavět rodinný dům, není to tak lehké, jak by se mohlo zdát. Budete více úkonů než při stavbě rodinného domu na běžné, tedy stavební parcele. Na tento proces se dnes společně podíváme. Tak pojďme na to!

Je pozemek v zastavěném území?

Nejprve rozhoduje, zda je daný pozemek v zastavěném území, popřípadě v zastavitelné ploše dané oblasti. Stavební úřad totiž vydá územní rozhodnutí o umístění stavby a následně stavební povolení jen v případě, kdy se pozemek, na kterém se má stavět, nachází právě v těchto plochách. Pokud je výše uvedená podmínka splněna, až následně řešíme, jestli lze stavět na zemědělském pozemku. Zemědělským pozemkem myslíme takový pozemek, který je součástí zemědělského půdního fondu. Obecně na něm lze stavět, avšak je zapotřebí jeho odnětí z tohoto fondu.

Žádost o odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu

Zemědělský půdní fond nesmí být využíván k nezemědělským účelům. Proto, pokud zde chceme stavět rodinný dům, musíme změnit charakter tohoto pozemku. Musíme tedy zažádat o jeho odnětí ze zemědělského půdního fondu. To se děje na žádost tak, že buď orgán ochrany ZPF rozhodne samostatně správním rozhodnutím, nebo bude toto odnětí součástí jeho závazného stanoviska. Druhá možnost se realizuje, pokud je k záměru, pro který se pozemek odnímá, potřebné následné územní a stavební povolení stavebního úřadu, což bude i případ stavby rodinného domu. S odnětím jsou spojeny také poplatky za toto odnětí. Poplatek se určuje mimo jiné na základě zemědělské úrodnosti odnímané půdy.

Jak při stavbě dále postupovat

Máte-li souhlas orgánu ochrany ZPF s odnětím a rozhodnutí o určení poplatku za odnětí, je možné dále pokračovat v územním a stavebním řízení. Je nutné tedy požádat o územní rozhodnutí o umístění stavby na příslušném stavebním úřadě, a následně o stavební povolení. Proces se může zdát složitý, předchází však užívání zemědělských pozemků v rozporu s jejich účelem. V opačném případě vlastníkovi hrozí pokuta za přestupek dle zákona o zemědělském půdním fondu. Za tento přestupek může být uložena pokuta až do výše jednoho milionu korun.

 

Zdroj: Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů,

https://www.estav.cz/cz/5604.prevod-zemedelske-pudy-na-stavebni-pozemek-jak-zazadat-a-jake-jsou-poplatky, https://www.remaxdelux.cz/jana-barabasova/clanky/jak-udelat-z-orne-pudy-stavebni-pozemek-14-10-2021
Náhledové foto – Pixabay

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.