Jak účinně najít nového dodavatele energií

Zelená energie

V České republice, ale i jinde ve světě, nyní rostou ceny energií nebývalým tempem. My se dnes podíváme na to, jak se mají spotřebitelé chovat, pokud hledají nového dodavatele energie, který jim nabídne cenu za výhodnější cenu, než je zvýšená cena jejich stávajícího dodavatele. Pojďme tedy na to!

Proč je na trhu nervozita

Nyní je na trhu s energiemi cítit velká nervozita. Spotřebitelé se dozvídají o vyšších cenách, kontaktují své dodavatele, snaží se získat nízkou cenu i na další období a kvůli tmu hojně fixují smlouvy nebo mění dodavatele. Dodavatelé však zejména kvůli těmto přelivům spotřebitelů hromadně mění své ceníky, jelikož přichází snoví klienti, kteří mají velký „hlad“ po energiích a dodavatelé rychle vyčerpali nakoupený limit cenově výhodných megawatthodin. Na vyšších cenách se pak projevily i další faktory. Například dostavba Nord Stream 2. poptávka po energiích v Číně, menší produkce energií z obnovitelných zdrojů a podobně.

Sjednat si nejdelší fixaci – ne úplně moudrá volba

Dle úvah spotřebitelů by se mohlo zdát, že nejlepším postupem by mělo být to, že si najdu dodavatele s relativně nízkou cenou (přinejmenším nižší než u mého stávajícího dodavatele či nižší než taková cena, kterou mi při změně ceníku dodavatel nabízí) a zafixovat si ve smlouvě tuto cenu na co nejdelší dobu. To se však může spotřebiteli nevyplatit. Nynější situace na trhu je nestálá a nikdo neví, jak se budou ceny vyvíjet v horizontu měsíců a let. Například Michal Kulig ze společnosti Yello se domnívá, že nejbližších týdnech se budou ceny energií držet na vysokých úrovních, možná budou ještě růst. Není však jistý další vývoj. Proto je pro spotřebitele nejlepší zachovat chladnou hlavu a sjednat si roční maximálně dvouletou fixaci.

Dobrý dodavatel reviduje ceny

Společnost Yello také doporučuje, aby sin zákazníci všimli také aktuálních krátkodobých nabídek, jejichž ceny kopírují každodenní vývoj na burze. Jejich výhoda je zejména v tom, že zákazník začne okamžitě profitovat z toho, že ceny začnou klesat. Na druhou stranu je však nevýhodou, že zákazník na sebe přebírá riziko cenových výkyvů. K jednání, které vyvrcholí ve volbu nového dodavatele energie, je pak dobré dodat, že je dobré zachovat chladnou mysl a raději dvakrát měřit a jednou řezat.

Zdroj: Tisková zpráva společnosti Yello ze dne 22. října 2021
Náhledové foto – Pixaby

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.