Jak to máte s daněni, pokud pronajímáte byt

Daně

Pokud pronajímáte byt, určitě to pro vás znamená slušný příjem. Stejně tak však musíte více přemýšlet nad vašimi daňovými povinnostmi. My se dnes podíváme přehledně na to, co pro vás pronajímání byt znamená právě z hlediska daní. Jaké jsou vaše povinnosti?

Daň z nemovitých věcí

První daňovou povinností je daň z nemovitosti. Tu musí platit každá osoba, která je k 1. ledna daného roku vlastníkem nemovitosti. Rozhodný je přitom stav zapsaný v katastru nemovitostí. Daňové přiznání k této dani podáváte jen v tom roce, kdy nabydete tuto nemovitost nebo pokud se změní její parametry. V letošním roce je možné podat přiznání až do 1. dubna. Jde však jen o prodloužení lhůty kvůli koronavirové pandemii. Jinak platí, že daňové přiznání k dani z nemovitosti se podává do 1. února. Daň se však platí každý rok. Pokud je vyměřená daň vyšší než 5 000 Kč, lze ji zaplatit ve dvou splátkách (do konce května a poté do konce listopadu).

Daň z příjmu

Příjem získaný z pronájmu nemovitosti je potřeba zdanit. A to v rámci daně z příjmu fyzických osob (samozřejmě, pokud pronajímáte a vlastníte nemovitost jako fyzická osoba). Daní se buď podle § 9 (příjem z nájmu) nebo podle § 7 (příjem ze samostatné výdělečné činnosti z ubytovacích služeb). Z § 7 se na rozdíl od § 9 platí také odvody na pojistném. Obecně však, pokud nepronajímáte byty v rámci výdělečné činnosti, daníte dle § 9. V takovém případě si můžete odečíst v rámci daňového přiznání náklady na údržbu bytu (reálnou či paušální). Zvolíte-li paušální náklady, tvoří 30 % příjmů, max. však 600 tisíc korun.

Co se počítá jako příjem z nájmu?

No a co počítat do čistého příjmu z nájmu nemovitosti, který se daní? Jde o příjem z nájmu očištěný od záloh na vodu, energie atd. Dobré je tedy vymezit si tyto částky již v nájemní smlouvě. Z tohoto čistého příjmu si pak lze odečíst výše uvedené náklady na údržbu nemovitosti.

Náhledové foto: Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.