Jak správně sepsat závěť

Právo

Vždy je dobré mít své právní a majetkové otázky vyřešené pro případ smrti s dostatečným předstihem. Sloužit k tomu může mnoho právních institutů, které naše soukromé právo zná. Dnes se detailněji podíváme na závěť. Jak si ji správně napsat a co vše musí či nemusí obsahovat? To se zde dozvíte.

Sepsání závěti

Pokud si sepíšete závěť, po vašem odchodu se bude dědické řízení řídit podle vámi takto projevené vůle. Závěť tak dostane přednost před zákonným režimem dědění. Jde o výhodnou cestu, jak se připravit na situaci až tu již nebudete. Dalšími výhodami je to, že jeden den lze napsat jednu závěť a druhý den, pokud si ji rozmyslíte, sepsat jinou. Nemusíte předchozí ani nijak ničit či složitě rušit. Vždy platí ta pozdější. Na jedno však nesmíte zapomenout. Na neopominutelné dědice. Jsou to vaši potomci. Ti musí dostat minimálně ¼ zákonného podílu. Nezletilé dítě pak minimálně ¾ podílu, který by mu náležel, kdyby se dědilo zákonným způsobem. Nechcete-li však svému dítěti přenechat v závěti nic, musíte to řešit formou vydědění.

Podmínky a náležitosti

Závěť je také dobrá v tom, že si můžete klást různé podmínky na potencionálně vlastníky vašeho majitele. Můžete tedy například napsat: „můj dům zdědí dcera, pokud vystuduje vysokou školu“. V takovém případě připadne majetek dědici až po splnění podmínky. Nelze však požadovat podmínku, která se příčí dobrým mravům, či jde proti zákonu. Nelze taky formulovat podmínku: „chata je tvá, pokud ji neprodáš“. Jde totiž o špatně položenou podmínku. Pokud se někdo stane vlastníkem, již si může věc prodávat, jak chce. Uzavíráte-li závěť sami, bez notáře, musíte ji vlastnoručně podepsat. Dalšími nutnými náležitostmi jsou datace a poté jasně formulované odpovědi na otázky kdo, komu a co dává. Nemusí zde být tedy žádné zdůvodnění.

Závěť u notáře

Ačkoli vás bude závěť sepsaná a podepsaná u notáře něco stát, konkrétně přes 1800 Kč i s DPH, má tento postup své výhody. Ty spočívají zejména ve správnosti formy. Dále se nemusíte zaobírat čitelností rukopisu nebo nemusíte za notářem chodit, pokud jste ve špatném zdravotním stavu. V takových situacích přijde za vámi. Připlatíte-li si 300 Kč, můžete mít dokonce závěť u notáře uschovanou. Nikdo ji tedy neohrozí.

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.