Jak správně nastavit životní pojistku?

Pěstounská péče

Životní pojistka je jeden z produktů, které mohou být nákladnější, ale také složitější. Každý, kdo ji s vámi sepisuje nedbá na to, co je pro vás nejlepší, ale na co nejtučnější provizi. Proto se musíte zajímat o to, co v pojistce vlastně máte a jak by to asi mělo být správně nastavené. Na pomoc tedy přicházíme my!

Proč se vlastně pojistit?

Samozřejmě, že pojištěn pro případ smrti být nemusíte, avšak musíte myslet na to, co bude s vašimi blízkými až jednou skonáte. Nejhorší podmínky pro rodinu může přinést právě nečekané úmrtí. Pokud tedy stále váháte nad pojištěním vlastní smrti, je zde několik otázek. Je na vás někdo finančně závislý? Bude výpadek vašich příjmů mít dopad na ostatní? Máte závazky, které by jednou mohly převést blízcí? Pokud jste alespoň na jednu otázku odpověděli kladně, je lepší se pojistit, jelikož právě k těmto účelům životní pojištění slouží.

Jaká pojistit rizika?

První důležitou otázkou je ta na druhy rizik. Jsou jich mraky a pojišťovny vymýšlejí další a další. Základem vaší pojistky by však mělo být pojištění smrti z jakéhokoli důvodu. To bez debat. Dále také větší rizika. Jde tedy o invalidita, závažné onemocnění a trvalé následky způsobené úrazem. Účel životního pojištění je totiž zabezpečit příjem vašich blízkým po vaší smrti nebo po události, která výrazně omezí vaši schopnost vydělávat a pracovat. Vždy myslete na to, že životní standart rodiny by měl zůstat stejný nebo alespoň musíte zamezit nekontrolovatelnému pádu této úrovně. Rizika se samozřejmě během času, tak jak život plyne, mění, a proto se nebojte revizí smluv. Pokud máte již pojištěné hlavní a nejdůležitější rizika, je možné k nim přidat nějaké doplňky. Například pojištění pracovní neschopnosti nebo hospitalizace v nemocnici.

Jaké částky zvolit?

Již víme co, ale nevíme na kolik pojistit. Nedílná součást nastavení smlouvy životního pojištění je totiž i výběr pojistného krytí. To má samozřejmě přímý dopad na cenu pojistky, a tak jde o složitější rozhodování. Musíte tedy vycházet z vaší konkrétní situace a finančních poměrů. Dáte tedy dohromady vaše náklady na bydlení a život vůbec. Rodina se po vaší smrti nesmí dostat ihned na pokraj chudoby. Započítejte tedy také náklady na splácení půjček, vzdělání dětí a podobně. U živitele rodiny by optimální průměrná částka pro případ smrti měla dělat cca 3 až 5 ročních příjmů. U člověka s příjmy asi 25 tisíc korun je tedy ideál okolo 900 tisíc až půl druhého milionu.

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.