Jak snadno a rychle založit s. r. o.

Smlouva

Chystáte se podnikat? Pak je velká pravděpodobnost, že si ke svému podnikání zvolíte cestu založení nové právnické osoby. A pokud zakládáte obchodní společnost na 90 % chcete založit společnost s ručením omezeným, jako naši nejoblíbenější obchodní korporaci. Dnes se podíváme na to, co je k založení s. r. o. potřeba. Pojďme na to!

Zakladatelské právní jednání

Právnická osoba musí vzniknou právním jednáním. Buď více lidí (budoucích společníků), pak jde o společenskou smlouvu, nebo jen vás jako jediného zakladatele. Pak jde o zakladatelskou listinu. Obě listiny potřebují notářský zápis. Notář může i sám zapsat společnost do obchodního rejstříku. V daném jednání musí být název společnosti, sídlo (s nájemní smlouvou nebo souhlasem vlastníka, nejste-li vlastníkem dané nemovitosti), čestná prohlášení a podpisové vzory budoucích jednatelů. Dále jména a bydliště společníků, předmět podnikání, vzájemné podíly. Orgány společnosti pak tvoří valná hromada a jednatelé, jako statutární orgán. Jednatelé musí mít čistý trestní rejstřík ve smyslu insolvenčního zákona.

Co potřebujete od úřadů

Další „štací“ bude návštěva úřadů. Co od nich potřebujete? S notářským zápisem zajděte první do banky. Zde založte bankovní účet pro vkládání základního jmění společnosti. Založíte jej předložením sepsané a ověřené společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny. Dále navštivte živnostenský úřad. Zde musíte získat živnostenské oprávnění. Zaplatíte správní poplatek a doložíte titul k užívání sídla (výpis, že jste vlastníkem, souhlas vlastníka nebo nájemní smlouvu). I zde předložíte společenskou smlouvu. Poté musíte s. r. o. zapsat do obchodního rejstříku (jinak ani nevznikne). To můžete udělat návrhem k rejstříkovému soudu nebo praktičtěji u notáře. Po zápisu ještě zajděte na finanční úřad a registrujte společnost k daním. Toto však lze udělat i prostřednictvím živnostenského úřadu.

Cena a délka zakládání s. r. o.

Společnost s ručením omezeným založíte nejčastěji s náklady pod 10 tisíc korun. Nižší bude částka, když se vydáte jednodušší cestou a splníte jen zákonné podmínky a vklady do s. r. o. (min. 1 Kč na společníka) složíte v penězích (nepeněžité se nejdříve musí ocenit znalcem). V takovém případě dosáhnete na osvobození od soudního poplatku. Co se týče doby, lze to stihnout během několika dní. Dle dat Světové banky za rok 2020 se u nás zakládá společnost 24,5 dní. Pokud se však celého procesu bojíte, na trhu existuje řada advokátů, právníků či firem, které vám se založením pomohou, či vám dokonce založí s. r. o. takzvaně na klíč. Náklady se však zvýší.

Zdroj: https://dostupnyadvokat.cz/blog/postup-zalozeni-sro
Náhledové foto – Pixabay

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.