Jak se zpřísní předčasné důchody

02_duchodce

Vláda plánuje v rámci změny systému penzí také zpřísnit odchod do takzvaného předčasného důchodu. Jak se podmínky předčasného důchodu změní? A bude pořád stejně výhodný?

Současná podoba předčasného důchodu

Jaké jsou podmínky předčasného důchodu nyní? Do předčasné starobní penze lze nyní odejít v některých případech i pět let před důchodovým věkem. Důležitá je doba pojištění a váš věk. Pokud je váš důchodový věk do 63 let, můžete do předčasného důchodu odejít, pakliže vám do důchodového věku zbývají maximálně tři roky. Pokud je váš důchodový věk vyšší než 63 let včetně, pak, pokud jste dosáhli věku 60 let, můžete do důchodu, pokud vám do standardního důchodového věku chybí maximálně 5 let. Poté dochází k trvalému krácení starobní penze.

Jak se nyní předčasný důchod krátí

Odchod do předčasné penze tedy znamená krácení vyměřovacího základu o 0,9 výpočtového základu za dobu prvních 360 dní, 1,2 % od 361. do 720. dne a o 1,5 % za dobu od 721. dne. Toto krácení nastane za každých i započatých 90 dní z dobu mezi odchodem do předčasného důchodu a standardním důchodovým věkem.

Jak by se měl předčasný důchod změnit

Nově by mělo jít odejít do předčasného důchodu pouze maximálně tři roky předem. Vláda nejspíše také zavede, že na takový odchod bude potřeba doba pojištění v délce minimálně 40 let. Novela má také zakotvit přísnější krácení penze. Nově se má krátit výpočtový základ o 1,5 % bez ohledu na míru předčasnosti. Tedy od 1. do 720. dne za každých, byť započatých 90 dní. Omezena má být také valorizace tohoto důchodu – a to v době od nástupu do předčasného důchodu do dosažení důchodového věku. Vláda počítá, že výše uvedené podmínky by měly začít platit ještě tento rok, konkrétně od září 2023, kdy počítá s účinností novely zákona o důchodovém pojištění.

Zdroj: https://www.mesec.cz/clanky/kraceni-penze-za-predcasnost-nove-jak-se-zprisni-postih-za-odchod-do-predcasneho-duchodu/, https://www.novinky.cz/clanek/domaci-nevahejte-vlada-znevyhodni-predcasne-penze-40429306

Náhledové foto – Pixabay