Jak se zbavit výhodně dluhů vůči státu? Přichází milostivé léto

Pro dlužníky vůči státu přichází dobrá zpráva. Od prvního července do konce listopadu se otevírá možnost využít daňové a pojistné milostivé léto. Během tohoto slavnostního pětiměsíčního období mají dlužníci výjimečnou příležitost vyrovnat své daňové nedoplatky a získat osvobození od příslušenství. To zahrnuje včetně rozmarných úroků z prodlení pokuty za odkládání daňových povinností a exekuční výlohy. A aby toho nebylo málo, nově mohou tyto platby rozložit do svého vlastního splátkového kalendáře.

Lidé budou mít pět měsíců na splacení svých dluhů z daňového roku, které spravují orgány Finanční a Celní správy, a v některých případech i Ministerstvo financí. Tato nová opatření se liší od předchozích „Milostivých let“, která se zaměřovala na dlužníky zapojené do soudních exekučních řízení.
„Možnost odpuštění příslušenství daně, jako jsou úroky, penále a další pokuty za opožděné plnění daňových povinností, přinese úlevu mnoha jednotlivcům i firmám. Dluhová amnestie platí pouze pro dluhy vůči státu vzniklé do září 2022,“ vysvětluje Ivana Brancuzká, Country manažerka společnosti Crowe.

Splátkový kalendář

Nově je možné rozložit úhrady do splátkového kalendáře. Pokud máte nedoplatky ve výši vyšší než pět tisíc korun, můžete splácet jistinu ve čtyřech splátkách, přičemž poslední splátka musí být uhrazena do sedmnácti měsíců. V případě úhrady jistiny je možné na základě písemné žádosti odpuštění příslušenství.

Ivana Brancuzká uvádí, že jak fyzické, tak i právnické osoby budou mít možnost požádat o mimořádný zánik exekucí správní povahy. Tento mimořádný zánik se vztahuje na nedoplatky a příslušenství, jejichž částka nepřesahuje 200 korun a které vznikly do konce září minulého roku. Celková hodnota nedoplatků u jednoho správce daně nesmí přesáhnout tisíc korun. Brancuzká dále zdůrazňuje, že tato možnost se týká dluhů u finanční a celní správy, ministerstva financí, soudů nebo vězeňské služby.

Dluhy u ČSSZ

Dluhy u České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) budou taktéž odpuštěny. Milostivé léto zde cílí na penále spojené s nezaplaceným pojistným a srážkami z exekuce při splácení dluhů v oblasti důchodového a nemocenského pojištění, stejně jako příspěvku na politiku zaměstnanosti. Pro získání odpuštění je nezbytné zaplatit neuhrazenou částku pojistného, kterou ČSSZ evidovala k datu 30. září 2022.

„Aby bylo možné dluhy u ČSSZ odpuštěny, je nutné zaplatit původní částku do konce listopadu tohoto roku nebo požádat o rozložení splátek. Žádost o mimořádné odpuštění lze podat jak písemnou formou, tak i prostřednictvím online formuláře na e-portálu ČSSZ,“ uzavírá Brancuzká.

Zdroje info: Autor, cssz.cz

Náhledové foto: Pixabay