Jak se liší služební poměr od toho pracovního

Úřad práce

Pokud máte zaměstnání ve veřejném sektoru, pak jste s největší pravděpodobností v poměru služebním, nikoli pracovním. Váš vztah se zaměstnavatelem se tak primárně neřídí zákoníkem práce, jako u obyčejných zaměstnanců v soukromé sféře, ale dle služebního zákona a dalších předpisů. Dnes se podíváme na to, v čem se postavení zaměstnance ve služebním poměru liší od postavení zaměstnance „klasického“. Pojďme tedy na to!

Místa se obsazují po výběrovém řízení

Klasický pracovní poměr v režimu zákoníku práce se zakládá pracovní smlouvou, popřípadě jmenováním. Vzniká pak dnem, kdy zaměstnanec nastupuje do práce. Volné služební místo se však obsazuje jen na základě výběrového řízení, které je povinné. Toto řízení se vyhlásí na úřední desce a vhodný kandidát je vybrán tříčlennou komisí. Služební poměr pak vzniká v ten den, který je uveden v rozhodnutí o přijetí. Den nástupu zaměstnance do služby je spjat se složením služebního slibu. Odmítne-li zaměstnanec složit slib, má se za to, že služební poměr nikdy nevznikl. U bezpečnostních sborů a vojáků je pak místo slibu přísaha.

Povinnost do jednoho roku složit zkoušku

Státní zaměstnanec také musí do jednoho roku od přijetí složit úřednickou zkoušku. Ta se skládá ze dvou částí, přičemž první je obecná. Prověří státního zaměstnance v potřebných znalostech organizace a činnosti veřejné správy, jeho práv a povinností a právních předpisů. Druhá část úřednické zkoušky pak spočívá v tom, že komise ústně zjišťuje, zda zaměstnanec ovládá obor, pro který byl do služebního poměru přijat. Tato povinnost složit úřednickou zkoušku se nevztahuje na vojáky z povolání.

Místo mzdy plat

Státní zaměstnanci také nepobírají mzdu. Ta je odměnou za práci jen pro osoby, které pracují v soukromém sektoru na základě pracovní smlouvy. Úředníci a jiní státní zaměstnanci jsou odměňováni platem. Ten se liší v tom, že je určen platovým tarifem, který je stanoven zákoníkem práce pro konkrétní platové třídy a v rámci nich platové stupně, do kterých je státní zaměstnanec zařazen.

Zdroj: https://www.idnes.cz/finance/prace-a-podnikani/sluzba-stat-sluzebni-pomer-pravidla-statni-sprava-zakon.A210826_623668_podnikani_sov
Náhledové foto – Pixabay

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.