Jak se liší daně v ČR a na Slovensku?

Už vás někdy napadlo, jak se liší daně v České republice a na Slovensku? Jedná se o dvě velice podobné ekonomiky. Jednotlivé sazby daní se ale v některých případech mohou lišit. Podívejme se na jednotlivé daně a srovnejme si, jaký je rozdíl mezi jejich danění v České republice a na Slovensku.

Darovací daň

Příjmy z daní se zdaňují ve výši 15 či 19 %. Darovací daně v ČR i na Slovensku jsou většinou počítány jako příjem a zdaňovány daní z příjmu. Rodinní příslušníci v přímé linii jsou v obou zemích od daní osvobozeny.

Dědická daň

Dědická daň byla v České republice zrušena a příjmy z dědictví se zahrnují do daně z příjmu již od roku 2014. Na Slovensku byla dědická daň zrušena již o 10 let dříve – tedy roku 2004. V současné době i na Slovensku podléhá příjem z dědictví do daně z příjmu a je od ní osvobozen.

Daň z nabytí nemovitostí

V České republice má tato daň hodnotu 4 % ze základu daně – základ daně se pro tento účel zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru. Tuto daň platí kupující, prodávají má příjem z nemovitosti, který si musí zahrnout do daně z příjmu. Na Slovensku tato daň neexistuje, prodávající (neboli ten, kdo převodem nemovitosti získá příjem) musí danit obdobně jako v ČR prostřednictvím daně z příjmu.

Ekologické daně

Jedná se o daň z elektřiny, z pevných paliv a ze zemního plynu. Co se týká daně z elektřiny, v ČR činí 28,30 Kč/MWh (bez 21% DPH), na Slovensku 33,86 Kč/MWh. Daň z pevných paliv je v ČR na úrovni 8,50 Kč/GJ spalného tepla v původním vzorku, na Slovensku se platí daň z uhlí ve výši 272,40 Kč za tunu černého či černého uhlí, koksu a dalších příbuzných produktů. Nakonec daň ze zemního plynu je v současné době 136,80 Kč/MWh (od 1.1.2020 to ale bude již 264,80 Kč/MWh) spalného tepla. Na Slovensku se rozlišuje, zda se jedná o zemní plyn, který slouží jako palivo (pak je sazba daně 33,86 Kč/MWh) nebo jako pohonná látka (sazba je 240 Kč/MWh).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *