Jak se bránit proti výši vypočteného důchodu

01_duchod

Odchod do důchodu je pro mnohé vysněným završením profesního života, po kterém následuje zasloužený odpočinek. Státní správa před odchodem rozhoduje o tom, jak vysoký váš pravidelný příjem v penzi bude. Možná ale nebudete s jeho výší souhlasit, jelikož se budete domnívat, že vypočtená penze neodpovídá vašemu zákonnému nároku. Jak se v takových případech bránit?

Rozhodnutí o žádosti o přiznání důchodu

Pokud odcházíte do starobní penze, musíte požádat o přiznání starobního důchodu u České správy sociálního zabezpečení. Ta má devadesát dní na rozhodnutí, které je vám následně zasláno písemně. V rozhodnutí je výrok o tom, zda se starobní penze přiznává, dále od kterého data je vám přiznán a v jaké výši. Přílohu tohoto vyhotovení tvoří také takzvaný osobní list důchodového pojištění. Ten obsahuje přehled pojištěných dob a vašich výdělků, které byly rozhodné pro výpočet důchodu.

Přepočítejte si údaje v osobním listu

Právě osobní list může být vodítkem při pochybnostech. Máte-li pocit, že v osobním listu chybí doba pojištění nebo si myslíte, že výdělky neodpovídají vašim tehdejším skutečným výdělkům, celý výpočet je špatný a lze se bránit. Stejně tak můžete jednotlivé údaje z osobního listu vložit do některé z online kalkulaček, které vám vypočtou důchod. Bude-li se vámi vypočtená částka a částka v rozhodnutí ČSSZ lišit, pak je to také důvodem pro obranu. Kalkulaček je na internetu spousta. Uvádíme například tuto: https://www.penize.cz/starobni-duchod/395880-nesouhlasim-s-vysi-duchodu-jak-se-odvolat#vypocetduchodu.

Obrana proti rozhodnutí ČSSZ

Proti rozhodnutí, které vám přijde poštou máte možnost podat námitku. Lhůta k podání je třicet dní od doručení. Námitky se podávají písemně a doručují se příslušné České správě sociálního zabezpečení (okresní správě sociálního zabezpečení dle vašeho bydliště). Tyto námitky, které musí být odůvodněné, tedy nikoli jen námitky prázdné bez odůvodnění, musí OSSZ posoudit do třiceti dní. V komplikovaných případech do šedesáti dní. Pokud vám jsou námitky zamítnuty, ještě neklesejte na mysli. Do dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí o námitkách (jejich zamítnutí), můžete podat správní žalobu. ta se adresuje příslušnému krajskému soudu dle vašeho bydliště. V tomto případě jste osvobozeni od placení soudního poplatku.

Zdroj: https://www.penize.cz/starobni-duchod/395880-nesouhlasim-s-vysi-duchodu-jak-se-odvolat#vypocetduchodu, https://www.penize.cz/starobni-duchod/430573-jak-se-pocita-duchod-co-ovlivnuje-kolik-dostanu, https://www.idnes.cz/finance/banky-a-sporeni/nesouhlas-s-duchodem-jak-se-odvolat.A060725_151844_fi_osobni_vra

Náhledové foto – Pixabay

 

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.