Jak se bránit proti neoprávněné výpovědi

Smlouva

Pokud pracovník v zaměstnání tzv. dostane výpověď, tedy pokud zaměstnavatel ze zákonného důvodu ukončí jednostranně pracovní poměr výpovědí pracovní smlouvy, pak má zaměstnanec možnost bránit se takovému aktu. Dnes si řekneme, jak se může zaměstnanec bránit proti dle něj neoprávněné výpovědi.

Písemně se k výpovědi vyjádřete

Výpověď musí být podána ze strany zaměstnavatele písemně. Musí být vám jako zaměstnanci řádně doručena dle zákoníku práce a také musí být odůvodněna, jelikož zaměstnavatel nemá na rozdíl od zaměstnance právo výpovědi bez udání důvodu. Pokud obdržíte písemnou výpověď, ve stejné formě se k ní negativně vyjádřete a odůvodněte toto své stanovisko. Jednoduše napište, v čem spatřujete neoprávněnost výpovědi.

Požadujte další zaměstnávání

Ve vašem stanovisku by také mělo být jasně uvedeno, že požadujete, aby vás zaměstnavatel i nadále zaměstnával, tedy aby vám i po výpovědi přiděloval práci. Je-li tento požadavek vznesen, pracovní poměr i nadále pokračuje. V opačném případě poměr skončí uplynutím výpovědní doby. Po vašem stanovisku s vyjádřením požadavku na přidělování práce může zaměstnavatel i nadále trvat na tom, že je výpověď oprávněná. Stane-li se tak, často vznikne problém, protože po uplynutí výpovědní doby zaměstnavatel přestane fakticky pracovníka zaměstnávat, respektive mu neumožní vykonávat zaměstnání. Je tedy na zaměstnanci, aby se obrátil na soud.

Žaloba k soudu

Pokud spor dojde do takového bodu, že musíte podat žalobu, bude soud v řízení posuzovat platnost a oprávněnost výpovědi. Existuje zde však lhůta pro podání této žaloby, ta činí dva měsíce od okamžiku, kdy měl pracovní poměr skončit, tedy dva měsíce ode dne, kdy měla uplynout výpovědní doba. Důkazní břemeno v tomto řízení tíží zaměstnavatele. A čeho se lze domáhat? Zaprvé dalšího zaměstnání, za druhé náhrady mzdy za dobu, kdy zaměstnanec nemohl vykonávat svou práci. Při délce výpovědního procesu a samotného soudního řízení pak může jít až o statisícové částky.

Zdroj: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, https://dostupnyadvokat.cz/blog/neopravnena-vypoved-z-prace, https://dostupnyadvokat.cz/blog/neopravnena-vypoved-z-prace

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.