Jak se bránit problémovým sousedům

Soused, Hádka

Pokud máte problémové sousedy, ať již v bytovém nebo rodinném domě, asi víte, kolik nepříjemností mohou způsobit. Dnes se budeme zabývat zejména imisemi, tedy vháněním různých elementů na váš pozemek nebo k vám do bytu. Nejčastěji půjde o hluk nebo zápach, často však může jít také o stín, vodu a podobně.

Co jsou to imise

Imise jsou cokoli, co se dostává z jednoho pozemku na pozemek druhý (sousedův), přičemž není rozhodné, zda jde o souseda vedle. Může jít o jakýkoli jiný pozemek. To samé analogicky aplikujeme u bytů v bytových domech. Imise zde budou vždy. Zákon je předpokládá. I když vás imise obtěžují při výkonu vašeho vlastnického práva, nemusí jít vždy o imise protiprávní. Rozhodující je, zda jde o imise přímé či nepřímé.

Přímé a nepřímé imise

Přímé jsou přímo a vědomě vháněny na cizí pozemek. Například když k vám soused vede odpadní nebo dešťovou vodu. Jakékoli přímé imise jsou zakázané. Naopak nepřímé nejsou vědomě či chtěně vháněny k sousedovi, jsou zde a bohužel zasahují i do práv sousedů, často samovolně. Tyto imise jsou povolené do té míry, do které jsou běžné a místním a obdobným poměrům přiměřené. Například pokud je u souseda velký hluk či zápach od zvířat, je nutné se ptát, zda nejde například o běžný chov, který například na vesnici lze očekávat. Pokud však (s velkou mírou nadsázky řečeno) chová soused prase v bytě a zápach přes balkon doléhá až k vám, přiměřené ani běžné to není. V takovém případě půjde o nedovolenou imise, v prvním však půjde o imisi nepřímou a dovolenou.

Tři způsoby, jak se bránit

Bránit se můžete třemi způsoby, z nichž jedním je domluva se sousedem. Ta může být však často složitá, o to důležitější je popsat následující dva způsoby. Prvním je podání stížnosti v rámci správního řízení k příslušnému správnímu orgánu. Druhým pak soukromoprávní žaloba na zdržení se jednání. U stížnosti je to složitější a bude záležet na druhu imise, která vás obtěžuje. Pokud například u sousedů zní v noci hlasitá hudba, je na místě zavolat polici pro podezření ze spáchání přestupku rušení nočního klidu. Pakliže vás například obtěžují zvířata, jejich řev či zápach, pak je na místě podat stížnost na veterinu nebo krajskou hygienickou stanici. Poslední způsob je univerzální, avšak zdlouhavější. Jde o podání žaloby na zdržení jednání souseda. Váš žalobní návrh musí znít na zdržení se (nebo zabránění) imisí. Pokud soud vyhoví, je možné jednání žalovaného vymáhat pokutami, které lze opakovaně ukládat, a to až do výše 100 tisíc korun.

Zdroj. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, https://dostupnyadvokat.cz/blog/jak-na-problemove-sousedy, https://www.ak-kremplova.cz/obcanske-pravo/obtezovani-sousedem-jako-zaklad-vecnych-sousedskych-sporu/

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.