father-403197_640

Jak probíhá proces omezení svéprávnosti

Svéprávnost je vlastně způsobilost k právním úkonům. Taková osoba může svobodně podepisovat důležité smlouvy a přitom nehrozí, že by pořádně nepochopila jejich znění nebo by jej druhá osoba zásadním způsobem zneužila. Pokud není člověk plně svéprávný, je jeho právní jednání jednoduše neplatné. Každý z nás se může vinou neočekávaných událostí dostat do situace, kdy bude jeho svéprávnost napadena. V jakém případě o ni přijdete a kdy to naopak nelze? To se dozvíte v následujících řádcích

O svéprávnosti člověka rozhoduje soud

Pokud máte ve svém okolí blízkého člověka, u kterého pochybujete o jeho svéprávnosti, samotné pochyby samozřejmě nestačí. Omezit svéprávnost totiž může jen soud, a to na základě názoru lékařského odborníka. Žádnou osobu nelze svéprávnosti zbavit úplně a už vůbec se jí nemůžete jen tak vzdát. Může být maximálně omezena, pokud nepomohou mírnější opatření a hlavní roli hraje například trvalá duševní porucha. Soud následně určí rozsah omezení a zároveň jmenuje opatrovníka, který bude hájit zájmy nesvéprávného člověka a činit za něj důležitá rozhodnutí.

Soud může svéprávnost omezit dvěma způsoby. Rozhodnutí se buďto vztahuje jen na dobu nezbytnou pro řešení určité situace, nebo na jinak určenou. Maximálně lze svéprávnost omezit na tři roky. Pokud po uplynutí této lhůty bude naprosto zjevné, že se stav daného člověka nijak nezlepšil, může soud prodloužit omezení na delší dobu, nesmí však přesáhnout hranici pěti let.

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Omezení svéprávnosti se neprodlužuje automaticky

Omezení svéprávnosti trvají jen po dobu stanovenou soudem a v den vypršení lhůty jejich platnost automaticky zaniká. Pokud tedy myslíte, že si stav vašeho blízkého zasluhuje prodloužení, musíte včas zahájit nové řízení. Jestli se ovšem po čas omezení změní okolnosti, soud své původní rozhodnutí bezodkladně změní nebo zruší. Nepotřebuje k tomu dokonce ani žádný návrh.

Výběr opatrovníka závisí především na opatrovanci

Na závěr se ještě zastavíme u výše zmíněného opatrovníka, který dostane do ruky moc rozhodovat v zájmu svého opatrovance. Soud při výběru zohledňuje názory a přání osoby s omezenou svéprávností, ale také podnětům z jeho blízké rodiny. Opatrovníkem samozřejmě nesmí být osoba právně nezpůsobilá.

Zdroj úvodní fotografie: Pixabay.com

Rád se s Vámi podělím o své poznatky ze světa financí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *