Dědictví

Jak odmítnout „zadlužené“ dědictví

Po smrti a smutku musí na řadu přijít i pragmatičtější věci. Například začít nějak spravovat dědictví a dosavadní majetek zemřelého. Nemálo často se stává, že součástí dědictví mohou být i pohledávky – tedy dluhy. Pro nás hraje fakt, že takové dědictví lze odmítnout. Víte však jak přesně na to? A víte, jaké na vás číhají nástrahy?

Odmítnutí

Nejlepší variantou je tedy již zmíněné odmítnutí dědictví. Takto učinit lze do jednoho měsíce od data, kdy soud dědice seznámil s jeho právem na ono odmítnutí a následcích odmítnutí. Jak tak učinit? Jedinou variantou je odmítnout dědictví s dluhy u soudu – výslovným prohlášením. Poté se na dědice pohlíží, jakoby dědictví nikdy nenabyl. Lhůta se může však protáhnout až na tři měsíce od vyrozumění. A to v případě, kdy má dědic bydliště v zahraničí. Avšak pozor. Samozřejmě, že právo odmítnutí má každý – až na ty, kterým to vylučuje dědická smlouva. Odmítnutí nelze podat s nějakou výjimkou. Zbavujeme se nároku jak na movitý a nemovitý majetek, tak i na ony dluhy. Jedinou výjimkou jsou potomci. Těm občanský zákoník umožňuje odmítnout s výhradou dílu, který jim ze zákona náleží.

Výhrada soupisu pozůstalosti

Tento postup se od odmítnutí liší tím, že je mírnější na dědice. Omezuje se jeho zodpovědnost za dluhy, ale nepřihází o svůj díl dědictví. Musíte hradit dluhy po zemřelém. Výhodou však je to, že věřitelé zemřelého (následně po zdědění vaši) mohou po vás požadovat pouze díl dluhů, který vám náleží dle vašeho podílu na dědictví. Přesněji maximálně do výše hodnoty svého nabytého dědictví. Avšak pokud není výhrada soupisu pozůstalosti využita, musíte platit dluhy v plné výši.

Vzdání se dědictví

No a poslední možností je vzdání se dědictví. Tento postup znamená, že pokud dědic dědictví neodmítl, může se před soudem v řízení o dědictví vzdát svého podílu ve prospěch ostatních účastníků řízení. Pokud takto učiní neopomenutelný dědic (manželka, dítě zemřelého), vzdává se i dílu pro své potomky.

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *