Jak nám OECD radí ohledně důchodové reformy

01_duchod

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo v nedávné době dokument, který vyjmenovává doporučení daná České republice Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Co nám ve vztahu k důchodům a reformě jejich systému radí?

Důchodců bude přibývat, je třeba to řešit

Dnes jde na penze asi 30 % výdajů státního rozpočtu. Do budoucnosti se však bude situace dále dynamicky měnit. Přibude důchodců, naopak lidí ve středním věku, kteří odvádějí do systému pojištění, ze kterého se vyplácí důchody, bude ubývat, respektive budou muset odvádět na více důchodců. Systém se musí změnit, jinak bude v deficitu, který může představovat až stovky miliard korun. OECD proto již v minulosti Česku doporučila změnit stávající systém. Například před dvěma lety radila vládě dále posouvat věk odchodu do důchodu, zkrátit povinnou dobu pojištění a posílit motivaci lidí k spoření na stáří, stejně ta jako princip zásluhovosti u lidí s vyššími příjmy. Nyní to ve své analýze opakuje.

OECD: navažte penzijní věk na délku života

Právě to doporučuje Organizace. Svázat hranici odchodu do důchodu s délkou života. OECD totiž v analýze tvrdí, že jde o jeden z nástrojů, který pomáhá politikům „odolat pokušení“ dělat v tomto ohledu sice populární, nicméně velmi neodpovědná řešení. Pro Českou republiku by toto doporučení znamenalo oddalování důchodového věku ročně o necelý měsíc.

Důchody jsou oproti odvodům nízké

Průměrný důchod je velmi nízký ve vztahu k odvodům, které osoba do systému odvede. Alespoň to stojí dále ve zprávě OECD. Důchodový systém příliš přerozděluje zdroje a penze jsou velmi nivelizované. OECD tak doporučuje, aby byl systém penzí zjednodušen, byl předvídatelný a transparentní. Zásluhové (procentní) výměry penze by se měly počítat ze všech příjmů stejně. V této době se u nás u vyšších výdělků redukují. Základní výměra by se pak podle OECD mohla vyplácet z daní. To by mělo za následek snížení sazeb sociálního pojištění. Taková úleva zaměstnanců a podnikatelů by pak umožnila dát přebytečné peníze na vlastní důchodové spoření.

Zdroj náhledové fotografie: Pixabay.com

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.