Jak najít cílový trh pomocí segmentace trhu

Nejúspěšnější malé podniky chápou, že pouze omezený počet lidí bude nakupovat jejich produkt nebo službu. Pokud se jim podaří co nejpřesněji stanovit, kdo jsou tito lidé, mohou se na ně zaměřit prostřednictvím marketingu. I vy můžete vybudovat lepší, silnější podnikání tím, že identifikujete a obsluhujete určitou skupinu zákazníků – váš cílový trh. Využít k tomu můžete cílovou segmentaci trhu, aby bylo možné nalézt skupinu potenciálních zákazníků, kteří budou mít největší zájem o nákup produktů či služeb, které nabízíte.

Stát se specialistou je klíčem k cílové segmentaci trhu

Jednou z prvních věcí, které musíte udělat, je vylepšit svůj produkt nebo službu tak, abyste nebyli „pro všechny“. Staňte se specialistou! Specializace na určité zákazníky sice vyloučí určité procento trhu, na druhé straně ale poskytne určitý prostor, který můžete využít a rozšířit natolik, že nabídnete něco, co ostatní společnosti ne.

Proč lidé kupují produkty a služby?

Dále musíte pochopit, že lidé nakupují produkty nebo služby ze tří základních důvodů:

 • • K uspokojení základních potřeb.
 • • Řešení problémů.
 • • Aby se cítili dobře.

Budete muset určit, které z těchto kategorií váš produkt nebo služba náleží, a tím se připravíte na trh odpovídajícím způsobem.

Jak rozdělit cílový trh?

Je váš výrobek nebo služba v rozsahu mezinárodní nebo národní? Nebo se pravděpodobněji zaměříte na místní trh? Trh můžete rozdělit na jednotlivé segmenty:

 • Věk: děti, dospívající, mladí, střední, starší lidé.
 • Pohlaví: muž, žena.
 • Vzdělání: střední škola, vysoká škola, univerzita.
 • Příjmy: nízké, střední, vysoké.
 • Rodinný stav: svobodný, ženatý, rozvedený.
 • Etnický a/nebo náboženský původ.
 • Životní cyklus rodiny: nově ženatý, ženatý 10 – 20 let, s dětmi nebo bez nich.

Dále je třeba co nejvíce segmentovat trh pomocí psychografie jako svého průvodce:

 • Životní styl: konzervativní, vzrušující, módní, ekonomický.
 • Sociální třída: nižší, střední, horní.
 • Stanovisko: snadno vedené nebo názorné.
 • Aktivity a zájmy: sport, tělesná zdatnost, nakupování, knihy.
 • Postoje a přesvědčení: ekolog, bezpečnostní vědomí.

Finance jsou velmi zajímavou oblasti. Mám zkušenosti a ráda se o ně s vámi podělím.