Jak má probíhat test na alkohol na pracovišti

Alkohol

Dnes se zaměříme na otázky, které s sebou přináší problematika kontroly alkoholu na jiných návykových látek na pracovišti ze strany zaměstnavatele. Jak má probíhat? A co se stane s pozitivním testem?

Kdo může alkohol test provádět

To stanovuje základní předpis pro pracovněprávní vztahy – zákoník práce. Ten ve svém § 106 zmiňuje mimo jiné i to, že zaměstnanec má povinnost podrobit se testu na alkohol či jiné návykové látky. Takový test pak může dle zákona provádět vedoucí zaměstnanec, který je k tomu zaměstnavatelem písemně určen. Musí mít tedy písemný pokyn k tomu, aby kontroloval a podroboval zkoušce na alkohol zaměstnance. Samotnou kontrolu tedy nemůže provádět jen tak někdo, ale vždy vždy ti, kdož jsou k tomu písemně zmocněni.

Když má zaměstnavatel důvodné podezření

Mohou nastat situace, kdy jsou testy jen namátkové a preventivní. Naopak jsou však jiné situace, kdy má zaměstnavatel důvodné podezření, že zaměstnanec nemůže řádně vykonávat svou pracovní náplň právě kvůli alkoholu. V takovém případě má zaměstnavatel povinnost zabránit zaměstnanci dalšímu výkonu práce. Je-li po testu zjištěno, že zaměstnanec má v krvi alkohol, nemá nárok na mzdu ani na náhradu mzdy za dobu, kdy nemohl vykonávat práci kvůli tomu, že jej zaměstnavatel pro podezření stáhl z pracovní činnosti.

Musíte se testu podrobit?

K testování je ještě potřeba doplnit, že testy by měly probíhat buď na základě důvodných podezření, nebo pravidelně. Tedy tak, aby bylo dopředu jasné, že (sice do jisté míry náhodně) můžete být testování bez podezření. Testy však nesmí být nástrojem šikany zaměstnanců a podobně. Ptáte-li se, zda se musíte podrobit tomuto alkoholovému testu, vězte, že ano. Jde totiž o povinnost zaměstnance vyplývající přímo ze zákona. Její nedodržení je protiprávní. Odmítnutí má charakter mírnějšího porušení povinností, které vede k výpovědi jen při opakování tohoto jednání a po tom, co byl zaměstnanec poučen, že takové další jednání mohou vést k výpovědi. Pozitivní test pak mívá různou intenzitu porušení povinností. Záviset může na vykonávané práci i množství alkoholu v krvi. Může tedy jít také spíše o méně závazné porušení, ale i o hrubé porušení povinností. Závisí na situaci.

Zdroj úvodní náhledové fotografie: Pixabay.com

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.