Jak lze odvolat výpověď z práce

Smlouva

Jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec mohou vypovědět pracovní smlouvu a tím po uplynutí výpovědní doby ukončit pracovní poměr. My se dnes podíváme na specifickou situaci, kdy chce jedna či druhá strana po výpovědi tuto stáhnou zpět a odvolat ji. Lze tedy odvolat výpověď z práce? A pokud ano, za jakých podmínek?

Jednostranné jednání, nikoli „výpověď dohodou“

Často se používá sousloví výpověď dohodou, to je však právně nesprávné, jelikož výpověď je vždy jednostranné právní jednání činěné pouze jednou ze stran právního vztahu. I když se dále na podmínkách či důvodech domluvíte se zaměstnavatelem, nejde o dohodu. K jako takovému právnímu jednání se pak musíme ve vztahu k jeho odvolání chovat.

Odvolání podané výpovědi

Je-li výpověď podána, zásadně s sebou přináší účinky, které s ní spojuje pracovní smlouva a zákoník práce. Může se však stát, že si výpověď jako zaměstnanec rozmyslíte. Co dále? Bude záležet, jaké vztahy máte se zaměstnavatelem a jak ochotný k dalšímu postupu bude. Podaná výpověď totiž nejde odvolat libovolně. Nelze jen tak „stáhnout“ výpověď. To však neznamená, že zákon vylučuje jakékoli odvolání podané výpovědi, naopak. Dle zákoníku práce totiž výpověď může být odvolána, avšak pouze se souhlasem druhé ze smluvních stran. Odvolání i samotný souhlas s ním pak musí být v písemné formě.

Forma odvolání a souhlasu

Oboje tedy musí být písemné, jak odvolání výpovědi, tak souhlas s tímto odvoláním. K odvolání zákon nestanovuje formu (kromě toho, že musí být písemná). Proto je znění na vůli stran. Může jít tedy o konstatování, že výpověď strana odvolává. Následně dané odvolání podepíše druhá strana s dovětkem, že s tímto souhlasí. Určitě by na odvolání i na souhlasu měly být dostatečně identifikovány smluvní strany, dále identifikace pracovní smlouvy i výpovědi (alespoň daty).

Zdroj: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, https://dostupnyadvokat.cz/blog/odvolani-vypovedi, https://www.pravniprostor.cz/clanky/pracovni-pravo/odvolani-vypovedi-z-pracovniho-pomeru

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.