death-2421820_960_720

Jak je to s řešením pojistných smluv po zesnulé osobě

Úmrtí blízkého člověka nepochybně samo o sobě poznamená všechny členy rodiny. Situace je o to složitější, že se příbuzní musejí vypořádat s mnoha dalšími náležitostmi, které smrt osoby bohužel obnáší. Samozřejmě je potřeba vyřešit otázky týkající se pohřbu, dělení majetku, vyrovnávání případných dluhů, ale také řešení pojistných smluv, které po zesnulém člověku zůstaly. Jak se k tomuto úkonu postavit? Celým procesem vás provedeme v následujících řádcích.

Komu připadne výplata pojistného plnění v rámci životního pojištění

Pokud měl zesnulý sjednané životní pojištění, tato smlouva se nestává předmětem dědického řízení. Pojištěný však může ještě v časech života do smlouvy uvést, komu připadne výplata pojistného plnění po jeho smrti. Může dokonce přímo jmenovat konkrétního člověka nebo případně doplnit vztah, který k němu chová (manželka, rodiče, syn, bratr, atd.).

Klient si musí zároveň pohlídat, aby informace uvedené ve smlouvě odpovídaly jeho aktuální vůli. Ta se totiž může během života měnit. Příkladem za všechny budiž rozchod s životní partnerkou, smrt oprávněné osoby nebo nevyhovující vztahy v rodině. Pokud klient sám od sebe nikoho nevybere, jsou oprávněné osoby určeny zákonem.

Co dělat, když nevíte, kde a jestli vůbec byl zemřelý pojištěný

Může se stát, že vám zesnulá osoba během života opomene sdělit, u které pojišťovny si zařídil smlouvu o životním pojištění. V takovém případě se jednoduše obraťte na Českou asociaci pojišťoven, která tuto informaci zjistí za vás. Není neobvyklé, že pozůstalí nevědí o tom, že měl zemřelý vůbec nějaké životní pojištění. Pak nezbývá než vyčkat na upomínky na další splátky pojistného, jelikož ani pojišťovny v této situaci nemohou vědět, že klient náhle skonal.

Dalším krokem je posléze oznámení pojišťovně, že její klient zemřel. K tomu je zapotřebí poskytnou úmrtní list a dokumentaci od příslušného lékaře, aby příslušný finanční institut zjistil, zda-li se jedná o pojistnou událost v rámci sjednané smlouvy. Pokud je situace naprosto zřejmá a jasná, oprávněné osoby se peněz mohou dočkat klidně už v horizontu 24 hodin.

V některých případech však může projednávání a šetření trvat i mnohem delší dobu. Pojišťovny totiž samozřejmě hledají důvody, proč pozůstalé neodškodnit. Oprávněným osobám nevyplatí ani korunu, pokud zesnulý spáchal sebevraždu nebo při uzavírání smlouvy zamlčel chronické onemocnění, které bylo příčinou smrti. K tomuto úkonu si pojišťovny mohou vyžádat také příslušnou dokumentaci od Policie ČR.

Rád se s Vámi podělím o své poznatky ze světa financí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *