Jak je to s daněmi u kryptoměn

02_bitcoin

Když zaznamenáte příjem díky obchodování s kryptoměnami, musíte daný příjem danit. Jaks e daňové právo na tuto problematiku dívá? A jak moc budete muset své zisky zdanit? Na to všechno se dnes podíváme. Pojďme tedy na to!

Výslovná úprava chybí, dle správy jde o zdanitelný příjem

Neexistuje žádná specifická právní úprava, která by upravovala zisky z kryptoměn. To samo o sobě však ni neznamená. Odborná veřejnost, stejně jako závazné názory daňové správy, se shodují, že jde o zdanitelný příjem. Tím je tedy jakákoli směna kryptoměny. Klasifikace kryptoměny je totiž taková, že jde o aktivum, jako každé jiné. Směna kryptoměny za kryptoměnu jinou, jakož i směna kryptoměny za peníze je tedy zdanitelná. Zdanitelným příjmem je i nákup služby nebo zboží na internetu za kryptoměny. Jde totiž o příjem z titulu prodeje kryptoměny.

Co je předmětem zdanění

Co se tedy přesně u nakládání kryptoměn daní? Jde o zisk. Ziskem u kryptoměn je vždy rozdíl mezi cenou nákupu a cenou, za kterou kryptoměnu prodíváte. Dále je ziskem rozdíl mezi náklady na produkci (službu, směnu) a výnosy z jejich prodeje za kryptoměny. Stejně tak je ziskem vždy také rozdíl mezi náklady na těžbu kryptoměn a výnosy z ní. Tyto zdanitelné příjmy se daní 15 %.

Příklad zdanění

Zisk z prodeje například bitcoinu se daní dle § 10 zákona o daních z příjmů, a to v případě, kdy obchodování s kryptoměnami není vaše soustavná podnikatelská činnost. V praxi to pak vypadá následovně. Koupili jste bitcoin v půlce roku 2017 za 2500 dolarů a prodali jste jej v roce 2020 za 50 000 dolarů. Z tohoto rozdílu musíte platit daň, a to ve výši 15 %. Pokud se však vaším daňovým základem dostanete nad čtyřnásobek roční průměrné mzdy (pro rok 2021 to bylo 1 701 168 Kč), pak platíte zvýšenou 23% sazbu. Z výše uvedeného by to tedy znamenalo, že z takového zisku zaplatíte přes 7000 dolarů na dani z příjmů.

Zdroj: https://www.penize.cz/dan-z-prijmu-fyzickych-osob/430777-bitcoin-a-dane-zisk-z-prodeje-kryptomen-a-danove-priznani, https://www.penize.cz/kryptomeny/432134-nakup-za-kryptomeny-z-pohledu-dani-jde-o-prijem, https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/zisk-z-kryptomen-se-musi-danit-40362058, https://cc.cz/jak-se-dani-kryptomeny-a-kdy-se-hlasit-financnimu-uradu-experti-vysvetluji-proc-jsme-na-tom-lip-nez-v-rakousku/, https://www.mesec.cz/clanky/bitcoin-a-dane-je-to-mena-nebo-majetek/
Náhledové foto – Pixabay

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.