Jak inflace ovlivňuje cenu peněz a pojištění?

Inflace a pojištění majetku

Ceny rostou. Hodnota peněz klesá. Tak přesně těmito dvěma klíčovými aspekty lze charakterizovat proces, který v poslední době hýbe mediálním i finančním světem. Inflace. Co to vůbec je? Nedalo by se proti ní pojistit? Odpověď na tuto otázku není úplně jednoznačná. Nepochybně ale stojí za to zamyslet se alespoň nad tím, jak se všeobecné zdražování projevuje v oblasti pojištění. A proč je v časech inflace dobré si znovu pročíst své stávající pojistné smlouvy.

Peníze nejsou, co bývaly

Reálná hodnota peněz se vlivem inflace postupně snižuje. Za tisíc korun si toho dnes koupíte o poznání méně než před deseti lety. A v delším časovém horizontu by poměr mezi kupní silou peněz vyvstal ještě znatelněji. Ostatně starší generace si dobře pamatuje, jak se za pětikorunu dala pořídit polévka v restauraci – a dnes byste za stejnou částku pořídili (slovy) pár rohlíků.

Tento proces je z dlouhodobého hlediska zcela přirozený. V posledních měsících se ale rychlost inflačního růstu výrazně zvýšila, reálná hodnota peněz tudíž začala klesat o poznání citelněji. A aktuální výši inflace už zdaleka nevyrovnají ani ty nejlepší úroky na spořících účtech. Dobré pojištění ovšem vaše finance do jisté míry ochránit dokáže.

Podpojištění vašeho majetku

Je pravdou, že rostoucí inflace se v rámci pojistných smluv může částečně projevit také mírným zvýšením cen některých produktů. Neplatí to ovšem pro všechny druhy pojištění. Roli hraje například také zvyšující se cena vyplácených škod. Ačkoli i ta je do jisté míry závislá na rostoucích cenách – dražší stavební práce, stavební materiály, vybavení v domácnosti apod.

Klíčovým problémem, který inflace do oblasti majetkových pojistných smluv vnáší, je však zejména možné riziko podpojištění. Se zvyšujícími se cenami materiálů a stavebních prací je proto klíčové, aby uzavřené pojistné smlouvy reflektovaly aktuální úroveň cen, především v rovině výše pojistného plnění a hodnoty pojištěného majetku.

Přepočítejte si pojištění

Nedávný průzkum pojišťovny Kooperativa zjistil, že pouhých 42 % respondentů si v posledních 5 letech svou pojistnou smlouvu aktualizovalo. Pokud již tedy máte u Kooperativy či jiné pojišťovny uzavřené smlouvy například na pojištění domácnosti či pojištění nemovitosti, zkontrolujte si raději, na jakou částku máte svůj majetek pojištěný. To, co ještě před několika málo lety odpovídalo reálné hodnotě pojištěného majetku, může být dnes hluboko pod obvyklou cenou.

Zejména ceny nemovitostí výrazně stouply, což by se logicky mělo projevit i na výši případného plnění v případě pojistné události. Pokud by tomu tak nebylo, snadno by se vám totiž mohlo stát, že byste sice od pojišťovny dostali řádně vyčíslenou a nahrazenou škodu, nicméně vaše plnění by zdaleka neodpovídalo nákladům na opravu či pořízení nové nemovitosti, neboť ceny služeb a materiálů dynamicky narostly.

Existuje ovšem elegantní a praktické řešení. Ideálním způsobem, jak se podpojištění vyhnout, je sjednat si tzv. automatickou indexaci, která pojistnou částku průběžně valorizuje a aktualizuje právě na základě růstu inflace. A vy můžete mít zase o starost míň. Pokud například právě u Kooperativy budete mít automatickou indexaci na smlouvě sjednanou, při pojistné události se uplatnění podpojištění bát nemusíte.

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.