Jak efektivně řešit nezaplacenou fakturu

Koruny

Dostat se do situace, kdy vám některý z obchodních partnerů nezaplatí vámi vystavenou fakturu, není bohužel nijak složité. Když se tak stane, budete ho samozřejmě urgovat nicméně vaše snaha může být značně neproduktivní. Budete-li vymáhat pohledávky soudní cestou, také zřejmě nedosáhnete na nejšetrnější způsob. Jaké tedy máte alternativy?  To vám prozradíme v následujících řádcích.

Dohoda formou smíru

Obchodní vztahy jsou specifické a k neuhrazení dané pohledávky nemusí dojít ze strany dlužníka záměrně. Jestliže stojí v cestě jenom nějaké momentální a krátkodobé překážky, je možné realizovat dohodu ve formě uznání dluhu. Dlužník může uznat svůj dluh jak co do důvodu, tak i výše dle ustanovení § 2053 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Takováto dohoda se uzavře poměrně jednoduše a mnohdy obsahuje také splátkový kalendář.

Mediace může přinést rychlé řešení

Pokud oba partneři nemohou najít společné slovo, může přijít na řadu mediace. Mediace je fakticky mimosoudní řešení, kterého se účastní nejen obě strany, ale také strana třetí. Nakonec by mělo dojít k mediační dohodě. Účastnit se jednání může klidně i větší množství mediátorů. Oproti soudu jde o mnohem levnější řešení, které je také hodně rychlé.

Předžalobní výzva

Než půjdete k soudu, je možné řešit takzvanou předžalobní výzvu. Ta obsahuje nejen samotný kontrakt, ale také cenu. Splatnost závazků. Výzva se zašle doporučeným dopisem a stanoví se nové datum splacení dané pohledávky tak, aby to dlužník mohl stihnout. Když dlužník nereaguje, lze se obrátit na advokátní kancelář, která zajišťuje vymáhání pohledávek.

Soudní smír jako řešení

Jestliže se už zahájí soudní řízení, může dojít také k soudnímu smíru podle ustanovení § 67 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu. Díky soudnímu smíru mezi sebou obchodní partneři uzavřou dohodu o smíru, kterou schválí příslušený soud.

Nemusíte v tom být sami

Hodně důležitá jsou preventivní opatření. Můžete se bez problémů spolehnout na specialisty, kteří řeší právě vymáhání pohledávek. Většinou se o vše postarají. Vy získáte své peníze rychle a v plné výši s tím, že za vymáhání zaplatíte jen malou provizi.

Zdroj obrázku: epohledavky.cz

Zdroj náhledového obrázku: Pixabay.com

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.