Jak by měl vypadat vládní tarif na energie

Energie

Vláda chce představit úsporný tarif na energie, který má alespoň do jisté míry kompenzovat mimořádně vysoké ceny elektřiny a plynu. Jak by měl tento úsporný tarif vypadat? V čem a komu pomůže?

Novela energetického zákona – příspěvek na úsporný tarif

Vláda plánuje pomoci občanům se zdražováním energií následovným způsobem. Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhlo novelu energetického zákona. Ta zakotvuje institut příspěvku na úsporný tarif. Co to znamená? Jde o mechanismus, kdy stát snižuje konečnou cenu elektřiny a plynu pro spotřebitele. Tento příspěvek má zohledňovat spotřebu odběratelů. Více však novela zákona nestanoví, provést ji má totiž vláda svým nařízením. Pouze z ustanovení novelizovaného energetického zákona tedy podmínky úsporného tarifu nepoznáme.

Zákon zmocní vládu, jak bude vypadat její pomoc?

Následné nařízení vlády by tedy mělo ustanovit kategorie odběratelů elektřiny dle distribuční sazby a odběratelů plynu dle roční spotřeby plynu. Nařízení dále stanoví časový rámec příspěvku. Dotace na úsporný tarif by měl stát zabezpečit prostřednictvím operátora trhu (OTE). Stát mu zašle prostředky a operátor je zašle obchodníkům. Ti pak toto zohlední v koncových cenách pro zákazníky. ¨

Jak vysoká má být pomoc?

Návrh počítá dle důvodové zprávy k novele energetického zákona s tím, že zákazníci se rozdělí dle distribučních sazeb (elektřina) a dle odběru (plyn). Jak bylo již zmíněno, konkrétní návrh příspěvku zatím neznáme. Maximální částka státní pomoci prostřednictvím úsporného tarifu by však měla být limitována, nejspíše na devět až deset tisíc za rok. Ministr Síkela (za STAN) by to u malých domácností s nízkou spotřebou mělo dělat řádově tisíce korun, u velkých by se pak pomoc mohla pohybovat okolo deseti tisíc korun. Například dle analytika ČSOB Jana Bureše, který se vyjádřil pro Deník.cz, by pomoc měla být v podobě výsledné slevy asi 15 až 20 procent pro spotřebu do určité výše, nad ni již bude účtován běžný tarif. Pomoc vlády má tedy současně také motivovat všechny obyvatele k energetickým úsporám.

Zdroj: https://www.denik.cz/ekonomika/usporny-tarif-energie.html, https://www.mesec.cz/clanky/usporny-tarif-pomuze-domacnostem-zvladnout-drahe-energie/

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.