Jak bude vypadat mateřská v roce 2023? Zázraky čekat nelze

Blíží se rok 2023 a s přelomem nového roku se často také pojí legislativní změny. Dnes se podíváme na to, jak se může změnit peněžitá pomoc v mateřství a jak bude tato sociální dávka vypadat právě v roce 2023. Pojďme tedy na to!

Kdo mateřskou pobírá

Jde o peněžitou pomoc v mateřství, lidově se však ujalo označení mateřská. Jde o dávku, která se vyplácí na základě účasti zaměstnance nebo OSVČ na nemocenském pojištění a jde o náhradu mzdy nebo platu za období před a po porodu matky. Rozlišujme tedy mateřskou dovolenou, která je poskytována matce zaměstnavatelem právě z důvodu mateřství, těhotenství. Jde tedy o dobu maximálně 28 týdnů či 37 týdnů, jde-li o vícečetná těhotenství. Na tuto dovolenou lze nastoupit osm až šest týdnů před plánovaným porodem. Peněžitá pomoc v mateřství je pak dávka, která představuje náhradu mzdy za toto období.

Kdo má na dávku nárok

Nejdůležitějším faktorem je účast na nemocenském pojištění. Tedy u zaměstnanců jde o to, pracovat na základě pracovní smlouvy po určitou dobu u zaměstnavatele (u dohod pak přesahovat rozhodný příjem tak, aby zaměstnanec platil pojistné). U OSVČ je pak účast na nemocenském pojištění dobrovolná, a proto je nutné se do systému přihlásit a platit pojistné. Nárok však vznikne, jen jestliže je osoba účastna na tomto systému nemocenského pojištění po dobu více jak 270 dní během dvou let před nástupem na mateřskou dovolenou. V den nástupu musí být přitom osoba také účastna. Pokud jde však o zaměstnankyně, těm může vzniknout nárok i 180 dní po ukončení pracovního poměru. U OSVČ pak platí, že osoba musí být účastna na pojištění aspoň 270 dní v průběhu dvou let před nástupem a zároveň 180 dní v posledním roce.

Výše mateřské

Kolik tedy nastávající matka pobírá v podpůrčí době peněžité pomoci v mateřské? Jde o 70 % z denního vyměřovacího základu. Tedy z hrubého měsíčního příjmu za posledních 12 měsíců, který je vynásoben 12 měsíci a následně vydělen 365 dny. 70 % z této částky pak představuje mateřskou. Mateřská se však ještě redukuje skrze redukční hranice. Pro rok 2023 jsou následující.

  • z částky do 1345 Kč na den se započítá 100 %,
  • z částky od 1345 Kč do 2017 Kč na den se započítá 60 %,
  • z částky od 2017 do 4033 Kč na den se započítá 30 % a
  • k částce nad 4033 Kč na den se již nepřihlíží.

Zdroj: https://www.penize.cz/materska-dovolena/435581-materska-2023-jaka-jsou-pravidla-a-z-ceho-se-pocita, https://www.penize.cz/rodicovsky-prispevek/430619-materska-a-rodicovska-osvc-2022-podminky-a-kalkulacka, https://www.finance.cz/duchody-a-davky/kalkulacky-a-aplikace/2022/materska/

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.