Jak brigády ovlivní váš důchod? Budete se divit

Smlouva

Nejčastěji studenti nebo lidé v důchodovém věku. Ti si často přivydělávají formou různých brigád a prací na dohody. My se dnes podíváme na to, jak takové přivýdělky mohou ovlivnit výši vašeho důchodu. Pojďme tedy na to!

Práce na dohody – limity

Brigády jsou v Česku ve valné většině případů realizovány pomocí dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Každý druh má svůj limit, při jehož splnění se neodvádí z výdělku sociální ani zdravotní pojistné, a to ani ze strany zaměstnavatele. Měsíční odměna musí být do 10 tisíc korun u dohody o provedené práce a 3 499 Kč a méně u dohody o pracovní činnosti.

Když limit nepřekročíte

Jak bylo již výše naznačeno, pakliže nedosáhnete daného limitu, bude pro vás přivýdělek z hlediska výše budoucího důchodu nebo doby odchodu do důchodu nerelevantní. Jinými slovy, pokud neplatíte sociální pojištění z odměny, kterou dostanete na základě dohody, pak se tento příjem nepočítá do započitatelného příjmu pro účely výpočtu důchodu. Naopak pakliže překročíte limity, sociální odvedete a vliv na starobní důchod to již bude mít.

Ovlivnění doby pojištění

K odchodu do důchodu, respektive k nároku na jeho výplatu potřebujete splnit zákonem danou dobu pojištění. Jde právě o tu dobu, kdy odvádíte pojistné (existují ještě náhradní doby, kdy se má za to, že se počítají jako doby pojištění). Tím, že odvádíte v určitou dobu pojistné, zvyšuje se vám také vyměřovací základ pro budoucí důchod. Stejně jako u příjmu (odměny) platí i u doby pojištění, že do ní lze započítat jen ty měsíce, kdy z odměny na základě dohody o provedení práce čin dohody o pracovní činnosti zaplatíte sociální pojištění.

Může práce na dohodu zvýšit důchod?

Pokud starobní důchodce ještě pracuje při penzi na jednu z dohod, jde pro něj určitě o zajímavý přivýdělek. Otázka však je, zda mohou tyto příjmy ještě zvýšit již přiznaný a pobíraný důchod. I zde platí, že pro důchod je relevantní jen ta práce, kdy v měsíci překročíte příslušné výše zmíněné limity a tím pádem odvedete pojistné. V takovém případě pak můžete po odpracování 360 dní požádat o zvýšení starobního důchodu. Měsíční částka vašeho důchodu se zvyšuje o 0,4 % výpočtového základu. Zde však pozor, o takové zvýšení nemohou žádat předčasní starobní důchodci.

Zdroj: Tisková zpráva Tomáše Skolka ze dne 23. srpna 2022, https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/other/ovlivní-přivýdělek-z-brigády-váš-důchod/ar-AA10YLv5?li=BBOoPmi

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.