Investování do akcií vyžaduje detailní přehled. Jakým způsobem získávat aktuální informace o této sféře?

Investice

Co je to akcie

Akcie zařazujeme mezi obchodovatelné cenné papíry. Svému majiteli, který se nazývá akcionář, zakládají některá specifická práva.

Konkrétně se jedná o právo podílet se na řízení společnosti skrze hlasování na valné hromadě, právo na podíl na zisku formou dividendy a rovněž na majetkovém zůstatku v případě zániku celé společnosti.

Konkrétní práva se odvíjí od typu akcie, kterou její majitel drží. Existují například akcie kmenové, prioritní nebo bezúročné. Platí zde navíc i přímá úměra, tedy že držitel většího počtu akcií drží adekvátně tomu i větší podíl v dotčené společnosti. To mu zakládá silnější pozici s vyššími právy a obecně více výhod.

Akcie se vydávají jednotlivými akciovými společnostmi. To těmto subjektům slouží jako zdroj příjmů pro jejich podnikání.

Jak na investování do akcií

Akcie k investování jsou nabízeny na burze. V České republice se takovéto burzy nacházejí konkrétně pouze dvě, a to Burza cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM. Výhodou obchodování na burze je značná likvidita, tedy možnost rychlého a snadného prodeje.

Hodnota akcií se odvíjí od nabídky a poptávky. Kurz totiž nevyjadřuje materiální hodnotu, nýbrž poměr mezi těmito dvěma veličinami.

Investovat do tohoto segmentu je nutné především obezřetně. Investor by měl disponovat dostatkem zkušeností, aby byl schopen vyhodnotit případná rizika. Akcie lze při srovnání s jinými investičními možnostmi považovat za rizikový instrument.

Informace jsou základním kapitálem každého investora

Zájemce o investování do akcií by tak především měl celý trh pravidelně sledovat. Díky tomu může optimalizovat investiční strategie a zamezit ztrátám.

Zvolit si můžeme celou řadu investičních strategií, a to mimo jiné:

 • Růstová strategie
 • Hodnotová strategie
 • Indexová strategie
 • Výnosová strategie
 • Časování trhu
 • Arbitráž
 • Aktivní obchodování
 • Intradenní trading

Kromě dodržování investiční strategie je účinným způsobem snížení rizika také diverzifikace portfolia. Tedy vhodné rozložení akcií do různých oborů či regionů. Podstatné je stejně tak využívání různých zajišťovacích prostředků, což platí zejména v případě investic v cizí měně. Dále se doporučuje nastavit si řízení poměru mezi vlastními a vypůjčenými investovanými prostředky.

V čem vám pomůže web KurzyAkcie.cz

Vyplatí se tak sledovat odborné oborové weby. Výhodou internetových projektů je hlavně rychlost předávaných informací, což zájemcům umožní sledovat situaci prakticky v reálném čase. Web KurzyAkcie.cz se zaměřuje právě na investování do akcií.

Celý projekt navíc v širším měřítku obsahuje důležité informace a aktuality nejen ze světa investic. Jednotlivá témata jsou rozdělena přehledně do kategorií, a to na:

 • Aktuálně
 • Akcie
 • Kurzy měn
 • Kryptoměny
 • Banky
 • Zprávy
 • Média

Konkrétně u akcií pak tento projekt nabízí ceny a kurzy pro akcie z Česka i ze světa. Uživatelům umožňuje získat přehled o aktuálních cenách a trendech akciových titulů z největších i lokálních akciových burz.

V rámci akciových trhů nechybí už zmíněná tuzemská Pražská burza cenných papírů, dále také Newyorská (NYSE) či Londýnská (LSE) burza. Akciové indexy, jako je český PX či světoznámý Dow Jones, pak poskytují přehled o vývoji trhu a jeho trendech tím, že sledují výkonnost vybraných společností.

Využít můžete také přehled ohledně situace na trhu s kryptoměnami a aktuální informace týkající se měnových kurzů. Tyto oblasti pak doplňují souhrnné údaje o bankách a zprávy z různých oblastí týkající se ekonomiky. Tedy především finančního sektoru včetně právě investování a také realit. Samostatnou kategorii tvoří zajímavosti, které obsahují informace o známých osobnostech, ale i historická ohlédnutí.

Projekt je tak primárně určen jako prostor ke sdílení aktuálních informací a také komentářů uživatelů. Nejedná se však, pozor, o kvalifikované investiční poradenství. Každý uživatel vždy přijímá individuální riziko, které plyne z jeho aktivit.

Zdroje info:

https://www.kurzyakcie.cz/

https://www.kurzyakcie.cz/akcie/

https://www.kurzyakcie.cz/kurzy-men

Náhledové foto: Depositphotos.cz

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.